Articles2021-10-21T12:43:15+00:00

Articles d’interès

Llegir més

La reorganització d'un servei comunitari de salut mental infantil i juvenil davant la pandèmia de COVID-19

Publicació del CSMIJ de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi del Grup CHM Salut Mental, al volum núm. 42(3) de setembre 2021 a la revista "Papeles del Psicólogo".
Llegir més
Llegir més

'Validació de l'entrevista semiestructurada FACE Risk Profile en persones amb Trastorn Mental Greu'

Article elaborat en representació del Grup de Treball sobre Riesgo y Trastorno Mental Grave des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental i amb la col·laboració del "Departament de Personalitat i Avaluació Psicològica de la Facultat de Psicologia" de la Universitat de Barcelona, així com diferents institucions que formen part de "BCN Salut Mental". Aquest article s’ha publicat en el darrer número de la "Revista Actas Españolas de Psiquiatría" i les diferents versions de l’article són de lliure accés.
Llegir més
Llegir més

'Preferred sources of help for mental health problems among Chilean adolescents: a descriptive study'

Article publicat en col·laboració internacional entre la Facultat de Psicologia de la Universidad Católica del Maule (Talca, Chile) i el Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental a la revista Boletín Médico del Hospital Infantil de México (bmhim.com | disponible online el 3 de maig de 2021).
Llegir més
Llegir més

'Relevancia de la alfabetización en salud mental para adolescentes en tiempos del covid-19'

Article publicat en col·laboració internacional entre la Facultat de Psicologia de la Universidad Católica del Maule (Talca, Chile) i el Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental a la revista Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology (www.cnps.cl) 2020, Vol. 14 Nº3 20-26.
Llegir més
Llegir més

Desinstitucionalització 2.0

Publicació de Francisco Villegas, cap de l’Àrea d’Atenció Psicosocial, al volum núm. 16 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP (fearp.org).
Llegir més
Llegir més

Col·laboració del Departament de Recerca en una publicació al 'International Journal of Environmental Research and Public Health'

Des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, Rocío Casañas, psicòloga, ha col·laborat com a investigadora en el següents article: “Effectiveness of a Psychoeducational Group Intervention Carried Out by Nurses for Patients with Depression and Physical Comorbidity in Primary Care: Randomized Clinical Trial”.
Llegir més
Llegir més

Col·laboració del Departament de Recerca en una publicació a la 'Revista Atención Primaria (ELSEVIER)'

Des del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, Rocío Casañas, psicòloga, ha col•laborat com a investigadora en el següents article: “Calidad de vida en personas con depresión y comorbilidad física desde una perspectiva de género”.
Llegir més
Llegir més

Publicació del Departament de Recerca a la Revista Educació Social

Publicació de les professionals del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental del Grup CHM Salut Mental a la revista Educació Social. Aquest article sobre l’Avaluació de dos anys de funcionament d'un servei de suport i atenció emocional en centres educatius d'alta complexitat del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona s’ha elaborat amb la col·laboració del Departament de Personalitat i Avaluació Psicològica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Llegir més
Llegir més

Programes d’alfabetització per a la promoció de la salut mental en l’àmbit escolar

Publicació dels/de les professionals del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental del Grup CHM Salut Mental a la revista Gaceta Sanitaria. Aquest article forma part de l’Informe SESPAS 2020.
Llegir més
Llegir més

Treballant fora dels serveis. El Programa 'A Prop Jove'

Publicació de Violeta Pérez, cap de secció de l’Àrea d’Inserció Laboral al volum núm. 15 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP.
Llegir més
Llegir més

Inserció laboral de joves amb problemes de salut mental

Publicació de Francisco Villegas, cap de l’Àrea d’Atenció Psicosocial, i Carme Barrios, coordinadora de l’Àrea d’Inserció Laboral al volum núm. 15 de la revista de Rehabilitación Psicosocial de la FEARP.
Llegir més
Llegir més

Promoció de la salut mental, prevenció dels trastorns mentals i lluita contra l'estigma. Estratègies i recursos per a l'alfabetització emocional dels adolescents

Publicació de la Dra. Rocío Casañas i del Dr. Lluís Lalucat, del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental, al número 121 de la “Revista de Estudios de Juventud” publicada per INJUVE del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Llegir més
Llegir més

Effectiveness of a psychoeducation group intervention conducted by primary healthcare nurses in patients with depression and physical comorbidity: study protocol for a randomized, controlled trial

Publicació de la Dra. Rocío Casañas, del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental, al BMC Health Services Research.
Llegir més
Llegir més

Avaluació del Pla de Serveis Individualitzat després de deu anys de funcionament en dos districtes de Barcelona

Article publicat a la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría elaborat per professionals del Grup CHM Salut Mental (Judith Anglès, Laia Mas Expósito, Inés Casamada, Isabel Cebrià, Yolanda Lozano, Maite San Emeterio, Mercè Teixidó i Lluís Lalucat).
Llegir més
Llegir més

Bones pràctiques del Grup CHM Salut Mental: Programació de l’operativa diària de les tasques administratives

La plataforma SCIOHealth és una comunitat formada per organitzacions i professionals que volen compartir les seves experiències de gestió i nodrir-se de les altres. L’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental hi ha participat compartint una bona pràctica sobre la Programació de l’operativa diària de les tasques administratives.
Llegir més
Llegir més

Bones pràctiques del Grup CHM Salut Mental: Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment

La plataforma SCIOHealth és una comunitat formada per organitzacions i professionals que volen compartir les seves experiències de gestió i nodrir-se de les altres. L’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental hi ha participat compartint una bona pràctica sobre la Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment.
Llegir més
Llegir més

Article de l’Espaijove.net a la publicació BMC Public Health (2018)

L’Espaijove.net ha publicat l’article 'EspaiJove.net - a school-based intervention programme to promote mental health and eradicate stigma in the adolescent population: study protocol for a cluster randomised controlled trial' en el que han participat els següents professionals: Rocío Casañas, Victoria-Mailen Arfuch, Pere Castellví, Juan-José Gil, Maria Torres, Angela Pujol, Gemma Castells, Mercè Teixidó, Maria Teresa San-Emeterio, Hernán María Sampietro, Aleix Caussa, Jordi Alonso i Lluís Lalucat-Jo.
Llegir més
Llegir més

L’Espaijove.net i el Programa PAE-TPI en l’informe del PSSRU

L’Espaijove.net i el Programa PAE-TPI apareixen a la pàgina 27 de l’informe 'Growth in the use of early intervention for psychosis services: An opportunity to promote recovery amid concerns on health care sustainability' del Personal Social Services Research Unit (PSSRU) de la London School of Economics and Political Science.
Llegir més
Llegir més

Capacitat predictiva dels símptomes prodròmics en la psicosi del primer episodi d’inici recent

Article amb participació del Grup CHM Salut Mental a la revista Early Intervention in Psychiatry.
Llegir més
Llegir més

Assaig controlat aleatoritzat per avaluar l'eficàcia de l'entrenament metacognitiu comparat amb un grup psicoeducatiu en persones amb un inici recent de psicosi

Article amb participació del Grup CHM Salut Mental a al revista Psychological Medicine.
Llegir més
Llegir més

ESPAI JOVE.NET: un espai per a la salut mental

Programa de promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals en la població jove.
Llegir més
Llegir més

Intervenciones en cognición social para personas con esquizofrenia: evidencias y recomendaciones para la práctica clínica

Article elaborat pel Departament de Recerca del nostre grup, publicat a les 'Actas Españolas de Psiquiatría'.
Llegir més
Llegir més

Declaració Internacional de Salut Mental Juvenil

Una visió, uns principis i un pla d’acció compartits per a la prestació de serveis de salut mental a joves de 12 a 25 anys.
Llegir més

Llegir més

Espai Jove

Un programa comunitari d’educació sanitària adreçat als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
Llegir més

Llegir més

Salut Mental

Els problemes de salut mental afecten a la nostra capacitat de gaudir en els diversos àmbits de la vida, com l’escola, el treball i les relacions amb els altres.
Llegir més