El Grup CHM Salut Mental a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

El passat mes de març les 4 entitats que composen el Grup CHM Salut Mental (Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, ALCIL i Fundació Privada VOL) van entrar a formar part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai [...]

El Grup CHM Salut Mental a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva2019-02-10T18:00:33+00:00

Visita de la Guàrdia Urbana de proximitat a la Llar Residència Les Corts

En el marc de la potenciació de la relació de la Llar Residència Les Corts amb el seu entorn comunitari, el dispositiu ha rebut la visita de representants de la Policia Comunitària, concretament de la Guardia Urbana de Proximitat el passat 2 de març de 2016. La finalitat d’aquesta visita ha estat una [...]

Visita de la Guàrdia Urbana de proximitat a la Llar Residència Les Corts2019-02-10T18:00:33+00:00

Publicació del Grup CHM Salut Mental a les Actas Españolas de Psiquiatría

Des del Departament de Recerca del Grup CHM Salut Mental s’ha publicat un article sobre intervencions en cognició social per a persones amb esquizofrènia a les Actas Españolas de Psiquiatría. Els autors de l’article són Laia Mas, Juan A. Amador, Lluís Lalucat i Francisco Villegas. Títol de l’article: Intervenciones en cognición social para [...]

Publicació del Grup CHM Salut Mental a les Actas Españolas de Psiquiatría2019-02-10T18:00:33+00:00

L’EspaiJove.net a la Xarxa Infància i Adolescència de Sarrià-Sant Gervasi

El passat divendres 11 de març del 2016 es va presentar el projecte EspaiJove.net a la reunió plenària de la Xarxa Infància i Adolescència de Sarrià – Sant Gervasi sobre el tema: “Els adolescents i la salut. El Programa Salut i Escola, una aposta per al treball en xarxa”. La presentació va anar [...]

L’EspaiJove.net a la Xarxa Infància i Adolescència de Sarrià-Sant Gervasi2019-02-10T18:00:33+00:00

Certificació de Web Mèdica Acreditada (WMA) de la web de l’Espai Jove

Un cop avaluada pel Programa de certificació de Web Mèdica Acreditada del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i d’acord als criteris de qualitat definits dins del Programa de Certificació, el passat 21 de març el web de l’Espai Jove, www.espaijove.net, ha obtingut la certificació i el segell de qualitat de Web Mèdica [...]

Certificació de Web Mèdica Acreditada (WMA) de la web de l’Espai Jove2019-02-10T18:00:34+00:00

Sessió Fotogràfica dels dispositius del Grup CHM Salut Mental

Els dies 23 i 24 de març es va fer un reportatge fotogràfic del nostres dispositius per poder utilitzar aquestes imatges en diferents tipus de documentació elaborada pel Grup (presentacions, web, tríptics, memòries, etc.) en els propers mesos. Per dur a terme questa activitat es van contractar set persones a través del Servei [...]

Sessió Fotogràfica dels dispositius del Grup CHM Salut Mental2019-02-10T18:00:34+00:00