Acords de col·laboració del Servei d’Inserció Laboral

Durant el mes de març el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental ha signat els següents acords de col·laboració:

El dia 4 de març va signar un acord de col·laboració amb l’empresa Hedianad S.L. per afavorir l’accés a la nostra borsa de treball mitjançant la facilitació d’ofertes de treball per tal que des del Servei d’Inserció Laboral es puguin enviar candidats/ates d’entre les persones usuàries.

Hedianad S.L. és una empresa que s’ocupa del manteniment, reparació i muntatge de contenidors de brossa per l’administració pública.

El dia 8 de març es va signar un acord de col·laboració amb l’empresa OIL ALBERA, S.L. (onTurtle/RedTortuga).

Font fotografia: www.canva.com

L’empresa es mostra interessada a col·laborar amb el nostre servei pel que fa l’acolliment d’alumnes en pràctiques no laborals i la intermediació laboral (la gestió i la difusió d’ofertes de feina).

OnTurtle és una empresa que ofereix diferents serveis per transportistes.

El dia 9 es va signar un acord de col·laboració amb l’empresa Krinke SL (Llar d’infants Mickey Mouse) gràcies al qual s’ha gestionat una oferta de netejadora per la Llar d’Infants.

La Llar d’infants Mickey Mouse pot necessitar perfils de neteja, cuina i manteniment, així que podrà donar noves oportunitats laborals a les persones usuàries del servei d’inserció.

El passat 15 de març un dels usuaris del SIL va iniciar un període de pràctiques no laborals com a mosso al magatzem central ubicat a Mercabarna de l’empresa Servifruit amb qui es va signar un acord de col·laboració en aquest sentit. Servifruit ha mostrat la seva disponibilitat per acollir persones que estiguin en formació en l’àmbit de la gestió de magatzem i també en atenció al client, oferint la part pràctica en el seu magatzem central a Mercabarna i a les més de 10 botigues de fruita i verdures que l’empresa té a Barcelona.

El 17 de març es va signar un altre acord de col·laboració amb l’escola de negocis EADA Business School Barcelona que es mostra interessada en col·laborar amb el nostre servei pel que fa a l’acolliment d’alumnat en pràctiques no laborals i a la intermediació laboral (gestió i difusió d’ofertes de feina).

EADA és una fundació privada universitària dedicada a la formació, recerca aplicada i transferència de coneixements al món empresarial i a la societat en un context internacional.

Durant aquest mes també s’ha produït una contractació d’un usuari dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) per part de l’empresa Boloberry Technologies després d’un període de pràctiques no laborals com a auxiliar de muntatge d’impressores 3D.

Boloberry és una empresa fabricant d’impressores 3D de Barcelona.

2021-04-02T13:51:52+00:00