Anunci de fusió entre la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i la Fundació Privada VOL

El passat 28 d’octubre es va fer l’anunci públic de fusió entre la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i la Fundació Privada VOL, totes dues entitats del Grup CHM Salut Mental, a dos diaris de gran tirada nacional: El Mundo i Diari Ara.

A l’anunci es detalla que els patronats de les dues fundacions, en reunions celebrades el dia 1 d’octubre, van acordar per unanimitat la seva fusió sobre el balanç de fusió i el projecte de fusió també aprovats per aquests patronats, mitjançant l’absorció per part de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts de la Fundació Privada VOL, totes dues inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat.

Tanmateix aquest anunci també es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 7992, del dia 30 d’octubre de 2019 a l’apartat d’Anuncis Diversos.

2019-11-30T23:39:21+00:00