Certificat de Qualitat ISO

Els dies 9, 10 i 11 de juliol es va procedir a l’auditoria externa dels nostres dispositius per part de DNV·GL seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015 per tal de renovar el nostre sistema de qualitat.

Aquesta nova auditoria ha incorporat per primer cop l’Espai Jove Assistencial de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

En finalitzar l’auditoria el mateix dia 11, la cap de la mateixa es va reunir amb el Comitè de Direcció i amb el professional de suport de l’entitat COMTEC, que col·labora amb el Grup pel que fa als aspectes de qualitat, per donar els resultats que suposen la renovació, un any més, del nostre sistema de qualitat dins de la norma ISO 9001:2015.

El Comitè de Direcció vol agrair a tots els pro¬fessionals el seu esforç en el decurs de l’any per tal d’implantar i mantenir els procediments vinculats als estàndards de qualitat del Grup, que han de servir per a millorar els nos¬tres procediments i assistència a les persones usuàries en un sistema més metodològic i sempre adaptat a les nostres realitats.

2019-08-01T12:47:01+00:00