Certificats de qualitat ISO

El passat mes de juliol es va procedir a l’auditoria externa dels nostres dispositius per part de DNV·GL seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015 per tal de renovar totalment un any més el nostre sistema de qualitat.

Tanmateix, en els darrers anys, el Grup ha estat implicat en qüestions mediambientals i s’ha aprofitat aquest mateix procés per obtenir l’acreditació de la norma ISO 14001:2015 de Sistema de Gestió Ambiental que permet demostrar el compromís assumit pel Grup amb la protecció mediambiental mitjançant la gestió dels riscos ambientals associats a la nostra activitat desenvolupada.

Tot el procés, de renovació total de la norma 9001:2015 i d’obtenció de la 14001:2015, s’ha realitzat amb l’acompanyament de l’empresa de consultoria en estratègia i gestió COMTEC, que col·labora amb el Grup pel que fa als aspectes de qualitat.

El Comitè de Direcció vol agrair a tots els/les pro¬fessionals el seu esforç en el decurs de l’any per tal d’implantar i mantenir els procediments vinculats als estàndards de qualitat del Grup, que han de servir per a millorar els nos¬tres procediments i assistència a les persones usuàries en un sistema més metodològic i sempre adaptat a les nostres realitats, així com la protecció del medi ambient.

2020-10-01T16:10:49+00:00