Comunicat del President del Grup CHM Salut Mental

En aquests moments d’excepcionalitat vull transmetre el màxim reconeixement i suport a tots/es els/les professionals de les entitats que composen el Grup CHM Salut Mental, que des dels seus diferents àmbits dediquen un gran esforç per garantir l’atenció a les persones ateses pels seus serveis i a les seves famílies.

Les persones vinculades als diferents dispositius formen part sovint de poblacions en situació de gran vulnerabilitat, i és d’especial rellevància mantenir les intervencions assistencials continuades adaptant les formes a les possibilitats del moment. Som coneixedors del compromís de tothom i del treball que s’està desenvolupant en la cerca de noves formes d’atenció presencial i no presencial, de la utilització dels mitjans i de les noves tècniques de la comunicació, però també del treball col·laboratiu entre els diferents dispositius i serveis, per a donar una resposta eficaç, coordinada, sostinguda i solidària.

Des del Grup CHM Salut Mental estem treballant per a disposar dels materials de protecció i equipaments necessaris en aquestes circumstàncies i per a facilitar els mitjans de comunicació adients.

En aquests moments també volem fer manifest el nostre reconeixement a les famílies dels/de les professionals, que estan sostenint el seu treball i aquest esforç continuat.

Estem convençuts que aquesta implicació i dedicació d’ara serà clau per a superar la crisi i garantir la salut i el benestar de les persones ateses, de les seves famílies i dels/de les professionals de la salut mental.

Reiterem un cop més el nostre compromís de seguir treballant, ara i demà, per a enfortir els sistemes sanitari, social, laboral i educatiu d’utilització pública, millorar el seu desenvolupament, reforçar les seves capacitats i promoure una societat compromesa i solidària.

Lluís Lalucat, president del Grup CHM Salut Mental

Barcelona, 2 d’abril de 2020

2020-04-03T14:18:50+00:00