El Grup participa al 27è Congrés d’Atenció Primària (CAMFIC)

El programa Espaijove.net del Grup CHM Salut Mental va assistir al 27è Congrés d’Atenció Primària celebrat a Barcelona els dies 14, 15 i 16 de novembre del 2019, que estava organitzat per Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC).

Rocío Casañas, psicòloga del Departament de Recerca de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, va participar en la taula 7 sobre “Recerca en Salut Mental: Resultats de projectes en el nostre àmbit”, i va presentar el projecte “Avaluació de l’efectivitat del programa d’alfabetització en salut mental ‘Espaijove.net’ en adolescent escolaritzada”. Aquest projecte ha rebut finançament per part del Departament de Salut de la Generalitat, dins del Pla Estratègic de Recerca e Innovació en Salut 2016-2019 (PERIS) amb codi de referència SLT002/16/00202.

En aquesta taula també es varen presentar el projecte “Validació del qüestionari de deteriorament cognitiu lleu” per part del Dr. Francesc Orfila i el projecte “Implementació del programa INDI en Atenció Primària” per part del Dr. Enric Aragonés.

· Link del congrés: aquí.

· Presentació (.ppt) de la ponència: aquí.

2019-11-30T17:12:17+00:00