El Programa SIOAS 2020 finalitza amb un índex d’inserció del 44,11% i s’inicia el nou SIOAS 2021

El passat 30 de juny va finalitzar el programa de Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) del 2020, de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental, assolint un índex d’inserció del 44,11%, corresponent al nombre de persones participants que han obtingut un contracte superior a 3 mesos en empresa ordinària, tal com contempla el programa.

En aquesta edició, en la qual han participat un total de 36 persones, han estat un total de 25 les persones que han obtingut algun tipus de contracte.

En total s’han aconseguit 82 contractes de diversa durada, 70 d’ells en empresa ordinària i 12 en empresa protegida, concretament, en Centre Especial de Treball.

Cal destacar també que el grau de satisfacció general, per part de les persones que han participat en el programa, ha estat del 8,5 sobre 10.

Els resultats obtinguts ens permeten fer una valoració molt positiva respecte a l’objectiu del programa:

  • Incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, facilitant la seva adaptació social i laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

Esperem poder continuar treballant per la millora de l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de les persones amb trastorns de la salut mental en el nou programa SIOAS 2021 que va iniciar-se el passat 19 de juliol.

Si voleu consultar els resultats d’inserció del SIOAS 2020, feu clic sobre el següent enllaç: aquí.

2021-09-28T17:53:06+00:00