Un dels objectius del SIOAS del Grup CHM Salut Mental és el de millorar l’ocupabilitat de les persones participants per tal d’accedir al mercat laboral, ja sigui per a ampliar la seva formació o bé per a la reorientació del seu perfil professional.

És per aquest motiu que, durant els darrers mesos, s’han visitat diferents centres formatius que han permès a les persones participants conèixer formacions i acreditacions de diferent tipus, ajustades als seus interessos formatius i/o laborals.

La primera visita que van fer va ser a Campus Superior de Formació, que els va permetre conèixer els requisits, funcionament i sistema d’inscripció per a l’obtenció de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), acreditació per la qual porten preparant-se des de que va començar el programa.

04-centres-formatius

També van visitar les instal·lacions de la Fundació Paco Puerto, a la seu de Barcelona, on els van explicar els diferents cursos, especialitats i certificats de professionalitat que imparteixen.

Finalment, van assistir a Forma’t Institut d’Ensenyament Superior per a rebre informació sobre formació reglada i d’altres cursos, com el que actualment estan cursant algunes de les persones participants, de Tècniques administratives bàsiques d’oficina.