El SIOAS visita diversos centres formatius per millorar l’ocupabilitat

Un dels objectius del SIOAS del Grup CHM Salut Mental és el de millorar l’ocupabilitat de les persones participants per tal d’accedir al mercat laboral, ja sigui per a ampliar la seva formació o bé per a la reorientació del seu perfil professional.

És per aquest motiu que, durant els darrers mesos, s’han visitat diferents centres formatius que han permès a les persones participants conèixer formacions i acreditacions de diferent tipus, ajustades als seus interessos formatius i/o laborals.

La primera visita que van fer va ser a Campus Superior de Formació, que els va permetre conèixer els requisits, funcionament i sistema d’inscripció per a l’obtenció de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), acreditació per la qual porten preparant-se des de que va començar el programa.

04-centres-formatius

També van visitar les instal·lacions de la Fundació Paco Puerto, a la seu de Barcelona, on els van explicar els diferents cursos, especialitats i certificats de professionalitat que imparteixen.

Finalment, van assistir a Forma’t Institut d’Ensenyament Superior per a rebre informació sobre formació reglada i d’altres cursos, com el que actualment estan cursant algunes de les persones participants, de Tècniques administratives bàsiques d’oficina.

2019-02-10T17:59:51+00:00