Finalització del projecte Singulars 2018

El passat 31 de desembre de 2019 va finalitzar el projecte destinat a persones joves “#AtotaVel@” (Singulars 2018) de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, subvencionat pel SOC i realitzat conjuntament amb la Fundació Els Tres Turons.

Aquest projecte va començar al desembre de 2018 i ha comptat amb 26 persones joves participants, que segueixen els seus itineraris laborals en alguna de les dues fundacions participants.

El projecte tenia com objectiu principal millorar l’ocupabilitat i les competències personals i professionals de les persones joves en situació de risc d’exclusió social derivada del seu diagnòstic en salut mental. Aquesta millora d’ocupabilitat s’ha realitzat mitjançant l’orientació formativa i laboral.

“#AtotaVel@” ha tingut dues línies formatives: les TICs i l’economia blava.
Respecte a les TICs s’han fet formacions sobre l’Internet de les coses i el disseny 3D, desenvolupant també un projecte de creació d’una maleta pedagògica de descoberta del medi marí en col·laboració amb l’Ateneu de Fabricació de Les Corts. I en relació a l’economia blava, s’han realitzat formacions de vela lleugera, monitor/a col·laborador de vela i reparació i manteniment d’embarcacions, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela.

Aquest projecte ha fet possible el retorn al sistema reglat educatiu i la inserció al món laboral d’algunes de les persones joves participants tot i destacant que han treballat 13 de les 26 persones (12 homes i 1 dona). Per tant, el 54% de les places atorgades (24). D’aquestes persones, 10 han tingut més d’un contracte durant el temps del programa, sent el total de contractes 31. En referència a les insercions que el programa considera (insercions indefinides i de més de 6 mesos o retorns al sistema educatiu de menors de 20 anys) cal destacar que hi ha hagut un total de 8 joves que han tingut contractes de durada igual o major a 6 mesos (7 homes i 1 dona). Hi ha hagut també 7 retorns al sistema educatiu de joves, 2 d’aquests menors de 20 anys. El total d’insercions (laborals i retorn al sistema educatiu de menors de 20 anys) és per tant de 10 (41% de les places atorgades).

2020-02-28T23:55:36+00:00