Formació en Enfocament restauratiu global amb Belinda Hopkins

Els passats dies 12 i 13 de març es van dur a terme dues formacions sobre l’Enfocament restauratiu global, incloses en els Pla de Formació interna de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts (ACHMLC) i en el de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts (FPCHMLC) del Grup CHM Salut Mental.
Les formacions es van desenvolupar a les instal·lacions de la planta ALTELL (C/Montnegre, 25) i van anar a càrrec de la Dra. Belinda Hopkins, directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.

La formació sobre Gestió positiva de les relacions i el conflicte. Enfocament restauratiu global III- Model Belinda Hopkins, del dia 12 de març, estava adreçada majoritàriament a professionals de l’ACHMLC amb els següents objectius:

 • Model Transforming Conflict-Belinda Hopkins.
  · 5 principis, 5 preguntes, 5 fases.
  · Metodologies proactives.
  · Metodologies responsives.
 • Identificar els elements clau per al desenvolupament global del model.
 • Respondre a necessitats dels participants en la formació sobre la implementació del model en el seu entorn de treball.

La formació sobre l’Enfocament restauratiu global en l’àmbit escolar: aprofundiment pràctic. Model transforming conflict Belinda Hopkins-SSAE, del dia 13 de març, estava adreçada a professionals de la FPCHMLC amb els següents objectius:

Formació dia 12 de març

Formació dia 13 de març

 • Compartir el Model Transforming Conflict-Belinda Hopkins.
  · 5 principis, 5 preguntes, 5 fases.
 • Respondre a necessitats dels participants en la formació sobre el desplegament del model en el seu entorn de treball (que ja venen realitzant des del curs passat).

Les dues formacions es van desenvolupar majoritàriament en anglès, per la qual cosa es va disposar de servei de traducció simultània (EN-CA) a càrrec de dos intèrprets ubicats a la sala de formació.

2019-04-04T17:07:12+00:00