Guia per a pares: Connecta amb els teus fills

Alguns pares i mares d’adolescents i/o joves, tenen molts dubtes de com dirigir-se als seus fills, sobre com han de parlar del consum de drogues legals o il·legals. Els dubtes poden sorgir per diferents motius: desconeixement del món del consum, perquè ells mateixos hi consumeixen, pels dubtes que genera l’edat en si mateixa, etc.

Per aquest motiu, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va publicar una sèrie de guies per a pares i mares anomenades: “Connecta amb els teus fills”. Consisteix en un conjunt de guies dividides per substàncies (cànnabis, tabac, alcohol i drogues de síntesis) per a que els pares i mares puguin ampliar els seus coneixements i poder, així, prevenir i intervenir amb més seguretat quan sospiten o saben del cert, que els seus fills consumeixen.

Connecta amb els teus fills i filles

En general, cada guia s’estructura en: introducció, dades d’informació general sobre la droga; idees, mites i creences errònies al voltant de la substància i el seu consum; què poden fer els pares i eines pràctiques per al dia a dia amb els fills.

Crec que és interessant saber que són uns llibrets gratuïts, editats per la Subdirecció de Drogodependències i la Direcció General de Salut Pública, i que tot i que estan dirigits a pares i mares, són eines que també podrien ser útils per a professionals de l’educació i de la salut que treballem amb usuaris en aquesta franja d’edat.

2019-02-10T17:59:44+00:00