Inici de la formació tècnico-professional de “Tècniques administratives bàsiques d’oficina”

El passat dia 23 de gener es va iniciar la formació tècnico-professional de “Tècniques administratives bàsiques d’oficina” en el marc dels Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS). Aquest mòdul té per objectiu millorar la qualificació tècnico-professional i la capacitat d’inserció laboral de les persones participants.

Aquesta formació oferirà continguts adaptats al Certificat de Professionalitat ADGG0408 d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals, de la família professional d’administració i gestió.

La formació inclourà la realització del mòdul complert de Tècniques administratives bàsiques d’oficina (MF0969_1), amb un total de 150 hores lectives i un mòdul de Pràctiques professionals no laborals d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals (MP0112), de 40 hores.

Inici de la formació tècnico-professional de “Tècniques administratives bàsiques d’oficina”

El centre formatiu encarregat d’impartir aquest mòdul és FORMA’T, situat al carrer Melcior de Palau, 11.

2019-02-10T17:59:55+00:00