La Comissió Mixta del Congrés-Senat per a l’Estudi de les Drogues

El passat mes d’abril des de la Comissió Mixta del Congrés-Senat per a l’Estudi de les Drogues, es va aprovar el poder crear una llei, que igual que en els delictes administratius o penals, que informi els pares en els casos de menors d’edat amb intoxicacions per consum d’alcohol.

Aquest protocol, encara per estudiar i desenvolupar, s’entén que s’iniciaria principalment a les sales d’urgències dels Hospitals, pot ser una eina per detectar casos d’especial vulnerabilitat (freqüència en què succeeixen aquestes intoxicacions, situació familiar, consum d’altres substàncies, etc.) ja que no només es contempla avisar els pares, sinó també als centres de primària.

Aquesta iniciativa, també hauria de contemplar la necessitat de crear espais per a la formació dels agents que hi intervenen i per a les coordinacions entre les diferents institucions i professionals. Tot això sense oblidar, la importància de seguir invertint en la prevenció primària, tan important en aquestes edats.

05-estudi-drogues

2019-02-10T17:59:49+00:00