Licitació amb el Consorci del Barri de la Mina

La Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental es va presentar a un procediment negociat per tal de donar resposta a una petició del Consorci del Barri de la Mina.

El projecte es defineix com un servei d’inserció sociolaboral d’acompanyament, suport i seguiment a la formació i inserció per a persones amb condicionants de salut mental. Que, en coordinació amb els recursos i serveis socials i de salut, s’incideixi de forma integral en l’abordatge d’aspectes emocionals, personals, familiars, culturals, econòmics i socials.

Objectius:

  • Afavorir la inserció de les persones amb dificultats de salut mental del barri de la Mina.

Font imatge: www.barrimina.cat

  • Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball protegit i ordinari.
  • Facilitar el desenvolupament de recursos personals i l’autonomia personal.
  • Fomentar la implicació i responsabilització en el propi procés d’inserció.

Finalment, el dia 21 de març de 2019 es va iniciar l’activitat amb 2 professionals.

Aquesta licitació té una durada de 6 mesos prorrogables a 6 mesos més.

2019-05-05T17:44:15+00:00