Participació del Grup al Congrés Nacional de Psiquiatria a Bilbao

El Grup CHM Salut Mental ha participat del passat 26 al 28 de setembre al Congrés Nacional de Psiquiatria que es va celebrar a Bilbao amb el lema: La Psiquiatria de les Persones.

Durant el Congrés s’ha posat l’accent en el paper de l’especialitat com a especialitat mèdica i amb una visió molt holística de com pot emmalaltir el cervell al llarg de les diferents edats de la vida, els seus símptomes i la relació amb l’ambient (epigenètica).

L’Acte Inaugural amb la Conferència Magistral amb títol “Infància, biografia i Malaltia Mental” va anar a càrrec de la Prof. Lourdes Fañanás Saura, amb una excel·lent presentació sobre l’impacte en el neurodesenvolupament de l’estrès (vital, nutricional, tòxics) des de l’edat primerenca (fetus) fins a l’edat adulta. Una magnífica explicació del concepte d’epigenètica i la seva traducció en l’ésser humà, en la salut física i mental.

Es van realitzar múltiples sessions simultànies, tallers i sessions sobre gairebé totes les grans síndromes clíniques i noves troballes clíniques i terapèutics en Trastorn bipolar, Depressió, Esquizofrènia, Primers Episodis, TDAH, Patologia Dual i Psiquiatria infantojuvenil.

El Grup va estar present a la taula “Trobades amb l’Expert: Nous reptes en els trastorns addictius en l’adolescència” de dissabte 28 d’octubre. Taula formada per Eva Varela, Psiquiatra del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona, que va exposar de forma excel·lent les característiques de les addiccions comportamentals en l’adolescència i el Dr. Javier Goti Elejalde, psiquiatre de l’AMSA-IMQ, Servei de Psiquiatria i Psicologia de Bilbao, que va tractar sobre l’adolescència, trauma, trastorns del vincle i el trastorn per ús de substàncies. Com a moderadora i tercera ponent es va comptar amb la Dra. Carolina Franco, psiquiatra i Cap de Secció del CAS Les Corts de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, que va presentar el PROGRAMA JOVE DE TRANSICIÓ INFANTOJUVENIL-ADULTS LC-S-SG, així com la Unitat Funcional CSMIJ -CAS.

Com a novetats terapèutiques farmacològiques es van presentar noves molècules per al tractament de l’Esquizofrènia com la lurasidona i cariprazina i el Brexpiprazol, derivat del aripiprazol d’administració trimestral; eficàcia de vortioxetina per al tractament de l’anhedonia. Així mateix hi va haver un taller relatiu a la utilització del mindfullness en esquizofrènia. Es van realitzar diversos tallers des del maneig del liti a l’estudi i diagnòstic de les demències, estudi sobre l’abandonament tabàquic en salut mental.

Menció especial també a les diverses sessions sobre estil de vida i salut mental on es va explicar l’evidència actual científica sobre l’efecte antiinflamatori i els beneficis d’una alimentació equilibrada, els probiòtics i l’exercici sobre la salut mental. Es van presentar diversos llibres: com “Psiquiatria en l’àmbit jurídic” orientat a ser el llibre de capçalera de juristes en l’àmbit de la salut mental. I també es va presentar la Guia de pràctica clínica sobre el Tractament Farmacològic del TOC en adults; El Manual per Tutors MIR.

A la cloenda es va fer un acte en record del Prof. Julio Vallejo Ruiloba, Catedrátic de la Universitat de Barcelona, president de la Sociedad Española de Psiquiatría i acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que va morir aquest any.

En resum, han estat uns dies intensos en ciència i actualització mèdica de gran utilitat en l’exercici clínic i on el Grup ha mostrat i difós la feina que tots els seus Equips fan diàriament.

2019-11-06T12:34:37+00:00