Participació del Grup CHM Salut Mental a les Jornades ANPIR d’Oviedo

En les passades Jornades ANPIR celebrades en Oviedo entre el 6 i el 8 de juny, l’equip del CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental va presentar dues noves comunicacions tipus pòster.

La primera, va ser relacionada amb la Unitat Funcional de TEA (UF-TEA), específicament sobre el programa assistencial i de tractament grupal que s’ofereix enguany. El pòster es titulà “La atención integral del TEA en el contexto de la Salud Mental Infanto-Juvenil comunitaria: el modelo de intervención del CSMIJ Les Corts Sarrià-Sant Gervasi”. Es tracta de la segona part d’una trilogia de comunicacions tipus pòster sobre la nostra atenció multidisciplinar del TEA. En aquesta segona entrega es detallà tota l’estructura de grups terapèutics per TEA dirigida a una població entre els 5 fins i els 18 anys (3 grups diferenciats), a més d’un grup per pares específic, així com un resum de les eines terapèutiques emprades. Finalment, es va fer una descripció numèrica dels pacients atesos en cada grup, destacant-ne les capacitats assistencials actuals en relació a l’increment anual de pacients TEA que requeriran tractament grupal. En conclusió, aquesta recerca ens permet clarificar el nostre model assistencial per TEA actual, possibilitar vies de millora i ampliació a diferents nivells, i molt especialment, predir quines seran les demandes i necessitats a curt i mitjà termini en relació a l’atenció dels TEA.

Autors/es del pòster: N. Junyent, R. Vilagrà, V. Abellán, A. Moreno, Ll. March i M. Teixidó.

La segona comunicació, va ser centrada en els Grups Multifamiliars que des de 2016 es duen a terme al CSMIJ de forma regular. El pòster duia el títol de “Los Grupos Multifamiliares como elemento clave del modelo asistencial del CSMIJ de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi”. La intervenció en Grups Multifamiliars (GMF) és un tractament transdiagnòstic dirigit a famílies amb fills/es amb problemes afectius, de comportament i de relació interpersonal especialment indicada en situacions de distòcia familiar, dificultats comunicatives intrafamiliars i desacords conjugals que afecten a la relació amb els fills/es. Es realitzà una descripció estructural del model de tractament i una descripció numèrica de les famílies ateses en format de GMF des de 2016 a 2019. Aquesta recerca ha permès establir un perfil de les famílies ateses, les edats dels pacients identificats participants i les orientacions diagnòstiques dels mateixos.

Autors/es del pòster: P. Escalona, A. Moreno, E. Moré, M. Blanc, D. Romero, N. Mantecón.

Primera comunicació a càrrec de Raúl Vilagrà, psicòleg clínic del CSMIJ LC i SSG

Segona comunicació a càrrec de Patrícia Escalona, cap de secció del CSMIJ LC i SSG

2019-07-31T16:31:35+00:00