Presentació del Model de Balanç Social de les Fundacions

El passat 8 de novembre una representació dels Serveis Centrals de l’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental va assistir a la Presentació del Model de Balanç Social de les Fundacions organitzada per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) al Cosmocaixa davant de més de 200 fundacions.

En un primer moment, Antoni Mansilla, Director General de Lavola Anthesis, va fer una presentació sobre “Tendències en medició de l’Impacte Social” que tractava la importància del canvi generacional i la percepció del consumidor i major demanda de transparència a les Fundacions que han de demostrar que són responsables.

A continuació, el Dr. Xavier Bernadí, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, va plantejar les “Obligacions de Transparència de les fundacions” detallant que les Fundacions, pel seu impacte social, a més de les obligacions com la inscripció al registres i la presentació dels comptes, també tenen obligacions de transparència que darrerament s’han reforçat. Han de ser transparents per l’impacte que tenen de rellevança social.

Finalment, la Dra. Silvina Vázquez, Analista de l’Observatori de Fundacions de la CCF, va presentar “El Model de Balanç Social (MBS)”, un model de balanç social dissenyat que pugui servir de referència i inclogui tot un seguit d’indicadors específics per al sector fundacional. En el disseny d’aquest model s’ha comptat amb l’assessorament tècnic de Lavola Anthesis i d’un grup de fundacions dels diferents àmbits, que han aportat criteris i directrius per assegurar que respon a les característiques del sector.

Presentació disponible al següent enllaç.

2019-11-30T16:44:59+00:00