Programa integral d’atenció i cura dels afectats a l’accident de Freginals

El passat 20 de març 13 estudiants estrangeres van perdre la vida en un accident d’autocar a l’AP7 en direcció a Barcelona que tornava de València ple d’estudiants Erasmus de més de 22 països. El Departament de Salut, mitjançant el Pla Director de Salut Mental i Addiccions va demanar a l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts la creació d’un programa integral d’atenció i cura dels joves supervivents adscrits a la Universitat de Barcelona. L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts va considerar incorporar-lo dins de les accions que porta a terme l’Espaijove.net.

El passat 11 d’abril es va posar en marxa aquest programa per tal d’implantar un procediment d’actuació específica davant d’aquests casos, assegurar un procediment homogeni d’actuació per a millorar la seguretat d’aquests pacients amb visites urgents, així com el seguiment periòdic i la vinculació als Centres de Salut Mental (CSM) i/o Hospital de dia (HD), per aquests usuaris i impulsar i assegurar, des dels nostres punts d’atenció, una atenció pro activa i adequada, segons la seva gravetat, a les persones afectades.

UB

2019-02-10T18:00:33+00:00