Reordenació del Grup CHM Salut Mental

Els patronats de les fundacions privades VOL i Centre d’Higiene Mental Les Corts van aprovar, en reunions per separat, l’absorció de la Fundació Privada VOL, per part de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, i es va iniciar tot el procediment administratiu que corresponia per a donar resolució a l’absorció.

Es van fer nous estatuts de la Fundació absorbent i es va aprovar un nou patronat com a resultat d’ajuntar les dues fundacions.

El passat 28 d’octubre de 2019 es va fer l’anunci públic de fusió entre la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i la Fundació Privada VOL, totes dues entitats del Grup CHM Salut Mental, a dos diaris de gran tirada nacional: El Mundo i Diari Ara.

La motivació de la fusió responia a la voluntat dels patronats d’enfortir la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, amb la incorporació de la Fundació Privada VOL a la mateixa, en aspectes econòmics, de gestió, compres i Recursos Humans per una qüestió d’economia d’escales.

Finalment, el Protectorat de la Generalitat de Catalunya, va aprovar el projecte, i va fer la corresponent inscripció dels Estatuts resultants.

Aquesta fusió es va materialitzar l’1 de juliol de 2020, data en la que la Fundació Privada VOL va quedar totalment fusionada a la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

2020-08-03T13:15:46+00:00