Reordenació del Grup CHM Salut Mental

A la reunió del passat 21 de juny dels Patronats de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i de la Fundació Privada VOL del Grup CHM Salut Mental es va aprovar el document de projecte de fusió de les dues fundacions per la qual cosa s’integraran totes dues a la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

El motiu d’aquesta decisió dels patronats té la voluntat d’enfortir la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts amb la incorporació de la Fundació Privada VOL a la mateixa en aspectes econòmics, de gestió, compres i Recursos Humans per una qüestió d’economia d’escales.

Aquesta tramitació s’inicia en aquest document i es finalitzarà, previsiblement, a finals d’any.

Continuarem donant informació al respecte.

2019-10-01T20:13:44+00:00