Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies Espai Jove Assistencial

A finals del 2019 el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Espai Jove Assistencial de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts del Grup CHM Salut Mental es va presentar a una convocatòria de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF.

Les subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d’interès general.

Finalment, s’ha atorgat al Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Espai Jove Assistencial la subvenció sol·licitada a la Convocatòria de Programes d’Interès General a càrrec del 0,7% IRPF 2019, dins de l’apartat D2 Accions d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF). Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles, per un import de 21.354,72€ per a desenvolupar durant l’any 2020.

2020-02-29T13:47:16+00:00