XVIII Jornades ANPIR a Saragossa

El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi del Grup CHM Salut Mental va participar a les XVIII Jornades d’ANPIR que es varen celebrar a Saragossa del 24 al 26 de maig. ANPIR és l’Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i Residents, la qual té més de mil socis especialistes en psicologia clínica d’arreu d’Espanya. Aquestes jornades han estat molt orientades a l’estudi i avaluació dels efectes dels tractaments psicoterapèutics individuals i de grup. En aquest sentit, diversos professionals de l’àmbit acadèmic i clínic referents en el camp dels tractaments psicològics han exposat els seus estudis i propostes de futur en l’àmbit clínic.

Els psicòlegs clínics Núria Junyent i Raül Vilagrà, en representació de l’equip del CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, varen presentar el pòster “Cinco años de recorrido de la Unidad Funcional de Trastornos del Espectro Autista (UF-TEA) en Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)”, on es descriu la mostra de persones amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) ateses des de que es va posar en funcionament la Unitat Funcional. Els resultats indiquen un increment notable de la detecció i diagnòstic d’aquests tipus de trastorns en la nostra àrea assistencial i la necessitat de continuar treballant per millorar l’atenció que se’ls dóna, especialment pel que fa a la detecció precoç en nenes, on el diagnòstic primerenc de les característiques TEA que s’ha trobat és més esquiu i camuflat per altres aspectes de conducta més normalitzats.

03-anpir-saragossa

2019-02-10T17:59:48+00:00