Monthly Archives: desembre 2016

Home/2016/desembre

Participació del Grup CHM Salut Mental a la trobada anual Espai d’Inclusió 2016

El passat 29 de novembre els participants del Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral van participar a l’organització de la Jornada de l’Espai d’Inclusió. Les tasques van consistir en l’atenció i recepció del públic, així com la informació i lliurament de la documentació i obsequis als assistents. Enguany la

Visita del SIOAS a la Fundación Paco Puerto

El pasado 30 de noviembre los participantes del SIOAS del Grup CHM Salut Mental visitaron la sede en Cornellà de la Fundació Paco Puerto para reforzar la importancia que tiene la formación para la mejora de la empleabilidad o para la reorientación del perfil profesional. Cristina Sena, Coordinadora de formación, ofreció una charla

Visita del SIOAS a la Fundació Paco Puerto

El passat 30 de novembre els participants del SIOAS del Grup CHM Salut Mental van visitar la seu a Cornellà de la Fundació Paco Puerto per reforçar la importància que té la formació per a la millora de l’ocupabilitat o per a la reorientació del perfil professional. La Cristina Sena, Coordinadora de formació,

Presentación EKON – estándar Salud Mental

El día 1 de diciembre el proveedor iSalus hizo una presentación de manera conjunta para presentar el Ekon 6, estándar en Salud Mental. Este modelo se ha desarrollado en el Grup CHM Salut Mental y la finalidad del acto fue su expansión a otros clientes de iSalus. La presentación se hizo en los

Presentació EKON – estàndard Salut Mental

El dia 1 de desembre el proveïdor iSalus va fer una presentació de manera conjunta per tal de presentar l’Ekon 6, estàndard en Salut Mental. Aquest model s’ha desenvolupat al Grup CHM Salut Mental i la finalitat de l’acte va ser la seva extensió als altres clients d’iSalus. La presentació es va fer

Participación de ALCIL en la 5a Edición del Business with Social Value (BWSV)

El 1 de diciembre se celebró en el Palau de Congressos de Catalunya la 5ª edición del Business with Social Value, una iniciativa solidaria que busca generar posibilidades reales de contratación competitiva de negocio con valor social. Su finalidad es colaborar con entidades que den trabajo a personas con riesgo de exclusión social

Participació d’ALCIL a la 5a Edició del Business with Social Value (BWSV)

L’1 de desembre es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya la 5a edició del Business with Social Value, una iniciativa solidària que busca generar possibilitats reals de contractació competitiva de negoci amb valor social. La seva finalitat és col·laborar amb entitats que donin feina a persones amb risc d’exclusió social o