Aprenentatge i Servei, Motor d’Inclusió

El Servei Prelaboral de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental està desenvolupant el programa “APRENENTATGE I SERVEI, MOTOR D’INCLUSIÓ”, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona i que ens permet continuar treballant i aprenent conjuntament amb centres educatius i espais comunitaris.

Durant el curs escolar 2020/2021 s’ha col·laborat amb:

  • Col·legi Camí: treballant conjuntament amb els alumnes de 4t d’ESO, amb la creació d’una maleta pedagògica amb 6 jocs didàctics.
  • E. MOMO: disseny i creació de diferents elements (penja botes d’aigua, jardineres amb formes geomètriques, per crear un espai d’experimentació i descoberta del medi).
  • IES Poeta Maragall: remodelació de l’entrada de l’institut amb el disseny, construcció i instal·lació d’un jardí vertical.
  • E.B La Mar: creació d’un canviador per nadons.
  • E. Anglesola: construcció de nous carretons pel pati de l’escola.
  • E. Fasia Sarrià: construcció de 6 telers individuals i redisseny d’un joc didàctic amb col·laboració de l’Ateneu de fabricació de Les Corts.

Aquestes experiències han estat molt enriquidores per totes les persones i centres educatius participants i valorem molt positivament les noves col·laboracions i els nous espais d’aprenentatge i cocreació realitzats.

2021-08-02T18:39:02+00:00