Certificat de qualitat ISO

Home/Sin categoría/Certificat de qualitat ISO

Els dies 16, 17 i 18 de juliol es va procedir a l’auditoria externa dels nostres dispositius per part de DNV·GL seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015. Aquesta nova auditoria ha incorporat per primer cop el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències de Les Corts (CAS-LC) de l’Associació Centre d’Higiene Mental.

En finalitzar l’auditoria el dia 18, la cap de la mateixa es va reunir amb el Comitè de Direcció per donar els resultats, els quals no van produir cap no conformitat i sí un total de 5 observacions/recomanacions de millora.

El Comitè de Direcció vol agrair a tots els pro¬fessionals el seu esforç en el decurs de l’any per tal d’implantar i mantenir els procediments vinculats als estàndards de qualitat del Grup, que han de servir per a millorar els nos¬tres procediments i assistència als usuaris en un sistema més metodològic i sempre adaptat a les nostres realitats.

Certificat de Qualitat ISO

About the Author: