Contractació Pública2019-09-13T17:45:32+00:00

Contractació Pública

A continuació podeu consultar els nostres contractes amb el CatSalut:

ANY 2018

CatSalut – Clausulat específic

ANY 2017

CatSalut – Clausulat general
CatSalut – Clausulat específic