Eixos de treball

El Grup CHM Salut Mental defineix els seus eixos de treball en els plans estratègics, actualment està vigent el del període 2014/2016.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

  • Desenvolupar la planificació estratègica, els Plans Funcionals, els Plans Anuals Operatius i una política de millora continua de la qualitat.
  • Desenvolupar un model integral d’atenció a la Salut Mental Comunitària.
  • Desenvolupar la cartera de serveis del Grup.
  • Fomentar la innovació, la reflexió, la recerca i el coneixement en el marc d’un model integral d’atenció a la Salut Mental Comunitària.
  • Implantar l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Desenvolupar el col·lectiu professional del Grup.
  • Desenvolupar i adequar els equipaments a les necessitats del Grup.
  • Potenciar la comunicació i la presència institucional del Grup.
  • Consolidar el model de gestió del Grup, les polítiques corporatives i la responsabilitat ètica, social i ecològica.
  • Desenvolupar la presència del Grup en àmbits institucionals i d’aliances estratègiques.