Equip directiu2019-09-15T00:30:33+00:00

Equip directiu

Direcció Mèdica:

LLUÍS LALUCAT – Director Mèdic

Àrea de Salut Mental de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi:

MERCÈ TEIXIDÓ – Cap d’Àrea

 • Maite Carbonero – Cap de Secció CSMA Les Corts
 • Patrícia Escalona – Cap de Secció CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
      · Aurea Moreno – Coordinadora CSMIJ Sarrià-Sant Gervasi
      · Juan José Gil – Coordinador Espai Jove
 • Marc Udina – Cap de Secció CSMA Sarrià-Sant Gervasi
 • Empar Murgui – Cap de Secció de l’HDA de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
 • Carolina Franco – Cap de Secció del CAS Les Corts

Àrea d’Atenció Psicosocial:

FRANCISCO VILLEGAS – Cap d’Àrea

 • Raquel Rubio – Cap de Secció SRC de Les Corts
 • Ana Aznar – Cap de Secció SRC de Sarrià-Sant Gervasi

Àrea Administrativa:

XAVIER MILLÁN – Cap d’Àrea

 • Mònica Burgos – Cap de Secció Serveis Centrals
      · Emma Carrión – Cap d’Unitat RRHH
      · Lluís López – Cap d’Unitat Secretaria Tècnica
      · Empresa externa – Unitat Comptabilitat
      · Tani Pacheco – Cap d’Unitat Atenció a l’Usuari
      · Gemma Boix – Cap d’Unitat Comunicació i Imatge
      · Maurici Trilla – Cap d’Unitat Informàtica i Telecomunicacions