“EspaiJove.net” a la Xarxa de recerca interdisciplinar per al diagnòstic i promoció dels problemes, emocions i benestar mental en els joves

El programa EspaiJove.net va assistir la reunió de la Xarxa d’investigació interdisciplinària per al diagnòstic i promoció dels problemes, emocions i benestar mental en els joves, celebrada el 30 de gener a Màlaga.

La jornada estava organitzada per la Universitat de Jaen i van assistir investigadors, clínics, usuaris i orientadors de 13 institucions espanyoles i estrangeres com la UJA, UMH, UC, UNED, UAM, UDeusto, UPV / EHU, URV, UCO, UAL, Grup CHM Salut Mental, COPOE o AMTAES, i on es va examinar l’estat actual dels aspectes de promoció de la salut mental i l’avaluació de problemes emocionals en els joves.

La xarxa té com a principal objectiu promoure les accions i activitats dutes a terme per investigadors en aquest camp científic així com establir sinèrgies amb altres professionals, grups d’interès i associacions de joves implicades en l’àmbit de la promoció de la salut mental en adolescents.

Les properes accions previstes de la xarxa inclouen una trobada interdisciplinària i internacional a la Universitat de Jaen i l’establiment d’un document de treball sobre la situació actual i possibles recomanacions per a remetre a grups d’interès que permeti l’establiment de polítiques de salut i benestar mental en els joves.

Per a més informació sobre la jornada: aquí.

2019-02-10T19:17:07+00:00