Formació en Visual Thinking

El passat 25 de juny tot l’equip tècnic de l’Àrea d’Inserció Laboral de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental va rebre una formació sobre Visual Thinking a càrrec de Neus Benages. El Visual Thinking és una tècnica que serveix per facilitar la presa de decisions en l’àmbit laboral, realitzant un recorregut per la trajectòria de vida a nivell formatiu i laboral. Consisteix en la creació de dos mapes conceptuals:

1. El primer mapa es centra en la història de vida de la persona: estudis, aficions, habilitats, feina, voluntariats, etc. D’aquesta trajectòria s’intenta extreure punts claus que facilitaran la definició d’un itinerari laboral.

2. El segon mapa està estretament lligat a l’anterior i consisteix en intentar realitzar un exercici de visualització. Com es veu la persona en un futur i quines són les accions que haurà de fer per assolir el seu objectiu.

Font fotografia: www.barrimina.cat

Des del servei del Projecte Accés, s’han compartit els coneixements adquirits en Visual Thinking amb els equips tècnics de l’Àrea d’Inserció Sociolaboral del Consorci del Barri de la Mina. La sessió, realitzada el passat dimarts dia 10 de desembre i portada a terme la coordinadora de l’Àrea d’Inserció Laboral, Carme Barrios, i les dues tècniques de l’Accès, Laia Pairot i Elia Miota, va comptar amb la participació de més de 15 tècnics/tècniques del SIOL La Mina. Es va explicar de forma sintetitzada la tècnica i l’elaboració dels mapes conceptuals per a que els diferents equips disposin d’una tècnica més per facilitar els processos d’orientació de les persones usuàries dels seus serveis.

Més informació sobre la jornada de desembre en aquest enllaç.

2020-01-04T14:29:23+00:00