Inici de la formació tecnicoprofessional de “Tècniques administratives bàsiques d’oficina”

El passat dilluns 18 de gener va començar la formació tecnicoprofessional dels Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental.

Aquesta nova edició del SIOAS incorpora la formació en Tècniques administratives bàsiques d’oficina, adaptant els seus continguts del Certificat de Professionalitat ADGG0408 d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

Durant 190 hores (150 hores teòriques i 40 pràctiques) les persones participants al Servei podran millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació tecnicoprofessional, incrementant les seves possibilitats d’inserció i manteniment d’un lloc de treball.

Font fotografia: https://avopix.com/

La formació té com a competència general, d’acord amb el Certificat de Professionalitat, millorar els seus coneixements teòrics i pràctiques per a: distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

Novament, aquest any, comptem amb la Fundació Pere Tarrés, entitat contractada per impartir l’etapa teòrica de la formació.

Per al període de pràctiques se seguirà apostant, com en anys anteriors, per la realització de pràctiques a mida, en empreses d’acord amb els interessos i motivacions de les persones participants i que valorin la seva experiència laboral prèvia.

2021-02-20T18:07:03+00:00