Trobada virtual de la plataforma ISEM

El passat 22 d’octubre l’Àrea d’Inserció Laboral de la Fundació CHM Salut Mental del Grup CHM Salut Mental va participar en la jornada tècnica d’ISEM, en format virtual, organitzada aquest cop per la Fundació Eragintza que va presentar la seva entitat i els programes formatius i laborals que hi desenvolupen.

ISEM és una associació sense ànim de lucre constituïda per diverses entitats com a xarxa per a la promoció i inclusió social de persones amb malaltia mental. Actua, per tant, en el camp de la integració social i laboral de persones en risc d’exclusió social, especialment per problemes de salut mental i agrupa fundacions, associacions i altres entitats tant públiques com privades, d’àmbit estatal i regional, sent un dels seus leitmotivs possibilitar la trobada i la cooperació entre entitats.

En aquesta ocasió la trobada virtual entre personal tècnic de les entitats d’ISEM ha estat centrada en l’expertesa de la Fundació Eragintza en inserció laboral i formativa.

S’ha realitzat una presentació general de l’entitat, incidint en la seva metodologia, particularitats, dispositius i resultats anuals.

S’ha presentat també el programa formatiu per joves en fases inicials de trastorn en salut mental, Bideratu. Aquest programa, que contempla tant accions formatives, com de suport a la inserció i manteniment de la feina, s’ha mostrat eficaç, aconseguint un significatiu índex de retorn al sistema educatiu i d’inserció laboral de les persones joves participants.

El programa Aukerak Eraikiz, també presentat a la jornada, incideix en la millora de la qualificació professional amb el desenvolupament de certificats de professionalitat i suport en la inserció laboral posterior. Els resultats del programa mostren també un alt índex de finalització de la formació i inserció laboral.

Finalment, s’ha desenvolupat un col·loqui en el qual les diferents entitats membres d’ISEM han valorat la necessitat d’incidir perquè les administracions públiques no excloguin de certs programes a persones, en molts casos amb problemàtiques derivades de salut mental, que no disposen del certificat de discapacitat.

> Enllaç per accedir a la sessió completa en vídeo.

> Enllaç al blog sobre les jornades tècniques.

2020-12-07T17:37:35+00:00