Col·labora amb nosaltres

Les entitats que composen el Grup CHM Salut Mental:

  • ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS
  • FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS
  • FUNDACIÓ PRIVADA VOL
  • ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Són entitats sense ànim de lucre, per la qual cosa tots els seus ingressos es reinverteixen en les accions fundacionals pròpies de les mateixes.

Les entitats del grup desenvolupen activitats sanitàries, socials, d’inserció laboral, i de tutela, amb contractes o subvencions d’ens nacionals, autonòmics, locals, dins de les administracions públiques i amb subvencions i acords amb altres fundacions vinculades a altres entitats.

Amb aquests recursos es fan tota una sèrie d’accions que no queden cobertes en tots el casos amb les aportacions comentades.

Per aquet motiu, una de les possibilitats és que col·laboreu amb una donació a una de les nostres entitats, ja sigui puntual o periòdica, de persona jurídica, o bé d’una entitat, empresa, etc.

Si esteu interessats, ompliu el qüestionari adjunt.

Si voleu mes informació, contacteu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: scentrals@grupchmsm.com o al telèfon 93 445 44 51, on us podran donar més informació.

Avís legal:
Les sol·licituds de col·laboració que es presentin restaran als fitxers de cada una de les entitats del grup per un període d’un any, i tal i com estableix el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, podreu exercir el vostres drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o mitjançant escrit adreçat Grup CHM Salut Mental, carrer Numància, 95-99 baixos, local 2-3, 08029 Barcelona, a l’atenció del responsable dels fitxers. Les dades en cap cas seran cedides ni es faran servir, fora de les entitats que composen el grup.

QÜESTIONARI DE COL·LABORACIÓ

Nom i Cognoms

Correu electrònic

Assumpte

Comentaris (opcional)

Verificació anti-spam