Demanar hora

Amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat dels usuaris es pot demanar dia i hora de visita (successives), que no siguin primeres visites (ja que requereixen un procés diferent).

Hem habilitat aquest espai a la nostra web on podrà demanar dia i hora, tant per l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts com per la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

Rebrà un correu de confirmació de si ha estat possible programar la seva petició o bé les possibilitats d’altres dies i hores disponibles.

demanar_hora

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE VISITA

Servei

Nom

Cognoms

TIS (què és la TIS?)

Correu electrònic

Telèfon

Dia i hora suggerida per la visita

Verificació anti-spam

Vostè va cedir les seves dades mitjançant el document d’informació al pacient / consentiment ingrés dades personals i li recordem que té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals al que aquest centre està adherit. El responsable del fitxer és l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts. Per a exercitar els drets a dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se al l’Àrea Administrativa, a l’adreça C/Numància 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona.

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE VISITA

Servei

Nom

Cognoms

NIF

Correu electrònic

Telèfon

Dia i hora suggerida per la visita

Verificació anti-spam

Vostè va cedir les seves dades mitjançant el document d’informació al pacient / consentiment ingrés dades personals i li recordem que té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals al que aquest centre està adherit. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts. Per a exercitar els drets a dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se al l’Àrea Administrativa, a l’adreça C/Numància 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona.