Amb el suport de2019-04-30T23:30:34+00:00

Amb el suport de

 • Avaluació d’un programa d’educació emocional del pla de barris del Consorci d’Educació de Barcelona

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: Desenvolupament i avaluació d’un projecte de recerca d’habilitats emocionals dirigit a docents d’educació primària amb l’objectiu final de millorar el benestar personal i social de l’alumnat.

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants, adolescents i famílies en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: L’Espai Jove Assistencial és un servei d’atenció psicoterapèutica dirigit a infants, adolescents i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social, per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests nens, adolescents i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixin d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.

 • Servei d’acompanyament a la família amb necessitats específiques

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: Servei adreçat a donar suport emocional i acompanyament terapèutic a les famílies que presenten situacions de dificultat psicosocial.

 • Programa Singulars – #AtotaVel@

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 17/12/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: Projecte conjunt d’exploració de noves perspectives laborals per a persones joves amb trastorns en salut mental que implica l’orientació i suport individualitzat.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programes-singulars-atotavela/

 • Tres dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a persones joves amb problemàtica de salut mental, amb incorporació d’objectius d’eficiència social

  Entitat concessionària: Barcelona Activa.      

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/a-prop-jove/

 • Servei de suport i atenció emocional als centres educatius de Pla de Barris de la ciutat de Barcelona

  Entitat concessionària: Consorci d’Educació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2018 – 15/07/2018 | 01/09/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El servei de suport i atenció emocional als centres educatius de Pla de Barris de la ciutat de Barcelona té la finalitat de millorar el desenvolupament integral de l’infant en el marc escolar, assolint una mirada que abasti les dimensions emocionals, corporals i intel·lectuals de l’alumnat.

 • Convocatòria d’Ajuts Econòmics pel reforç a l’Ocupabilitat de persones joves amb trastorn mental – POEJ – any 2018

  Entitat concessionària: Fundación ONCE.      

  Període: 15/03/2018 – 20/07/2018

  Breu descripció: Empoderament de joves amb discapacitat per trastorn mental en la presa de decisions sobre formació i treball amb la finalitat de la seva inserció laboral.
  Desenvolupament d’itineraris individualitzats i formacions grupals d’orientació y reforç de les competències bàsiques.
  Assessorament de les famílies per tal que contribueixin i participin del itineraris.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/forma-t-emplea-t/

 • Programa de Primers Auxilis en Salut Mental (PASM)

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: Programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental per a professionals i/o adults que treballen en contacte directa amb joves a fi que siguin capaces de brindar ajuda i suport a aquests joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic.

 • Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social. Ofereix suport professional, en diferents intensitats, que contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària i la vinculació a la comunitat.

 • Programa d’acompanyament a la inserció laboral de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El present projecte pretén oferir un programa d’acompanyament a la inserció laboral especialitzat per joves amb trastorn en salut mental.

 • Programa FINDE

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El Programa FINDE per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un programa de respir complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la Cartera de Serveis Socials del Dept. TASF). La promoció d’activitats de lleure té una funció de respir per les famílies que permet alleugerir la càrrega que la cura del seu familiar els suposa i així poder gaudir de temps de lleure propi.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programa-finde-respir/

 • Programa de lleure inclusiu per a persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte proposa dos línees d’intervenció per la promoció de la inclusió comunitària de persones amb trastorn mental: activitats per persones amb TM, amb projecció comunitària i activitats obertes a la població general en centres cívics, en el model propugnat per la Xarxa sense gravetat.

 • Projecte per la promoció de la salut des de l’esport per a persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El Projecte de promoció de la salut des de l’esport per a persones amb trastorn mental pretén fomentar i millorar la salut i els hàbits saludables mitjançant la pràctica de l’esport i l’activitat física en equipaments esportius comunitaris de la ciutat.

 • Murs per la Inclusió. Ciutat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte de creació artística comunitària MURS PER LA INCLUSIÓ consisteix en la creació de murals artístics preferentment en espais urbans comunitaris mitjançant processos de creació compartida entre persones amb trastorn mental i professionals artistes, qui coordinaran la part tècnica del projecte.

 • Murs per la Inclusió. Districte Les Corts

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte de creació artística comunitària MURS PER LA INCLUSIÓ consisteix en la creació de murals artístics en espais urbans comunitaris del districte de Les Corts, mitjançant processos de creació compartida entre persones amb trastorn mental i professionals artistes, qui coordinaran la part tècnica del projecte.

 • Murs per la Inclusió. Districte Sarrià-Sant Gervasi

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte de creació artística comunitària MURS PER LA INCLUSIÓ consisteix en la creació de murals artístics en espais urbans comunitaris del districte de Sarrià-Sant-Gervasi, mitjançant processos de creació compartida entre persones amb trastorn mental i professionals artistes, qui coordinaran la part tècnica del projecte.

 • Construint capacitats, construint ciutat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte “Construint capacitats, construint ciutat” pretén, mitjançant la metodologia de l’Aprenentatge Servei, donar resposta a les necessitats d’inserció socialaboral i d’inclusió social de les persones usuàries de servei de la xarxa de salut mental, les quals tenen una problemàtica social derivada de trastorn en salut mental.

 • ESPAI JOVE.NET: Programa d’atenció als adolescents en risc de patir un trastorn mental i exclusió social i les seves famílies

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: El projecte pretén la prevenció, la detecció, la disminució de situacions de risc social o d’exclusió, afavorint l’atenció primerenca dels trastorns mentals i la disminució de l’estigma i afavorir la inclusió social, mitjançant una intervenció integral.
  Més informació: http://www.espaijove.net/index.php?lang=ca