Amb el suport de2019-04-15T13:21:49+00:00

Amb el suport de

 • Avaluació d’un programa d’educació emocional del pla de barris del Consorci d’Educació de Barcelona

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: Desenvolupament i avaluació d’un projecte de recerca d’habilitats emocionals dirigit a docents d’educació primària amb l’objectiu final de millorar el benestar personal i social de l’alumnat.

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants, adolescents i famílies en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2018 – 31/12/2018

  Breu descripció: L’Espai Jove Assistencial és un servei d’atenció psicoterapèutica dirigit a infants, adolescents i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social, per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests nens, adolescents i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixin d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.