Amb el suport de2021-04-06T16:28:22+00:00

Amb el suport de

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants i famílies (PAPIF) en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: Programa d’intervenció psicoterapèutica dirigit a infants i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests infants i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixen d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar el seu desenvolupament, els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El projecte s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social. Ofereix suport professional, en diferents intensitats, que contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària i la vinculació a la comunitat.

 • Programa FINDE

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El Programa FINDE per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un programa de respir complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la Cartera de Serveis Socials del Dept. TASF). La promoció d’activitats de lleure té una funció de respir per les famílies que permet alleugerir la càrrega que la cura del seu familiar els suposa i així poder gaudir de temps de lleure propi.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programa-finde-respir/

 • Programa de lleure inclusiu per a persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El projecte proposa dos línees d’intervenció per la promoció de la inclusió comunitària de persones amb trastorn mental: activitats per persones amb TM, amb projecció comunitària i activitats obertes a la població general en centres cívics, en el model propugnat per la Xarxa sense gravetat.

 • ESPAI JOVE.NET: Programa d’atenció als adolescents en risc de patir un trastorn mental i exclusió social i les seves famílies

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El projecte pretén la prevenció, la detecció, la disminució de situacions de risc social o d’exclusió, afavorint l’atenció primerenca dels trastorns mentals i la disminució de l’estigma i afavorir la inclusió social, mitjançant una intervenció integral.
  Més informació: http://www.espaijove.net/index.php?lang=ca

 • Servei d’Inserció Sociolaboral especialitzada en Salut Mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona. IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat).       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2021

  Breu descripció: El Servei d’Inserció Laboral ordinària especialitzat en Salut Mental té per objectiu facilitar l’accés al mercat de treball ordinari de persones amb trastorns mentals a través d’un itinerari personalitzat i dissenyat amb la participació de la persona usuària des d’un abordatge que integri les perspectives social, sanitària i psicològica.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (ciutat)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: ciutat.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Les Corts)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Les Corts.

 • Impuls de l’art comunitari #ArtCom (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Projecte de suport a l’autonomia de persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Fundació Bancària “la Caixa”.      

  Període: 01/09/2019 – 01/09/2020

  Breu descripció: El Projecte s’adreça a persones majors d’edat i diagnosticades de Trastorns Mentals Severs (TMS) de la ciutat de Barcelona. Té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social, per tal de millorar la seva integració a la comunitat.
  Projecte en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • Projecte habitatge temporal per a la promoció de la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Fundació Bancària “la Caixa”.      

  Període: 01/09/2019 – 01/09/2020

  Breu descripció: El dispositiu d’habilitació per a la vida independent de persones amb trastorn mental és un allotjament temporal (d’un any) amb supervisió professional que té per objectiu l’entrenament en les activitats de la vida diària i la capacitació instrumental, emocional i social per la vida independent.
  Projecte en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • SOAF Espai Jove Assistencial de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.

  > Descarregar Tríptic

 • Cognició social i biaixos cognitius en persones amb primers episodis psicòtics en comparació amb esquizofrènia crònica i controls sans

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: La Cognició Social (CS) i els biaixos cognitius són constructes psicològics que estan alterats en persones amb psicosi, en alguns casos des de l’inici de la malaltia. Aquests conceptes s’han relacionat amb la formació i el manteniment dels deliris. Per tant, incidir sobre ells, coneixent el seu funcionament així com dissenyant intervencions psicològiques més eficaces i personalitzades facilitarà la recuperació de les persones amb psicosi.

 • Programa PROPRESAM

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El Programa PROPRESAM (Promoció i Prevenció en Salut Mental) és un programa de foment i protecció de la salut mental i de prevenció dels trastorns mentals en l’àmbit comunitari, adreçat a la població infantil, juvenil i les seves famílies en situacions de vulnerabilitat. El programa es desenvolupa des de l’Espai Jove Assistencial de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les Corts.

  > Descarregar Tríptic

 • Programa de Primers Auxilis en salut mental (PASM)

  Entitat concessionària: Departament de Salut.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental” (PASM) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental per a professionals i adults que estan en contacte directe amb joves i per a joves d’entre 12 i 25 anys d’organitzacions juvenils a fi que estiguin capacitats per a brindar ajuda i suport a joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic.

  > Descarregar Tríptic

 • Primers Auxilis en Salut Mental Jove

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El programa “Primers Auxilis en Salut Mental en Joves” (PASM-JOVE) és un programa psicoeducatiu de capacitació en primers auxilis de salut mental a joves entre 12 i 25 anys a fi que siguin capaços de brindar ajuda i suport a altres joves en una situació de crisi relacionada amb el patiment psicològic. Es tracta d’un saber-fer per a ajudar a uns altres de manera que integrin coneixements sobre la salut mental, tècniques d’assistència i derivació d’ajuda professional.

  > Descarregar Tríptic

 • CONECTA T

  Entitat concessionària: ONCE.      

  Període: 01/09/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El projecte té per objectiu incrementar l’ocupabilitat a través del desenvolupament d’itineraris individualitzats i formacions grupals tant d’orientació i reforç de les competències bàsiques i transversals com de les competències tècniques relacionades amb un àmbit laboral concret (en el qual rebran formació tant teòrica com pràctica ), així com donar poder a les persones amb discapacitat causada per trastorn en salut mental en la presa de decisions sobre formació i ocupació, a fi de contribuir en la seva inserció sociolaboral.

  > Enllaç al programa

 • IRPF: Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Espai Jove Assistencial

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El desenvolupament i creixement dels infants i adolescents està influït per les relacions que mantenen amb el seu entorn, especialment les que es donen al nucli familiar o de convivència. És per aquest motiu que la família té un paper cabdal en la formació dels fills i en l’enfortiment de les seves capacitats socials i de resiliència. Tot i que la família és una institució en permanent evolució, continua mantenint la missió de facilitar les relacions primàries de les persones, de socialitzar els seus membres i de preparar-los per la seva inserció a la societat. Entre els factors que faciliten l’èxit d’aquesta funció són determinants les relacions entre els membres de la família. Així, el desenvolupament de la personalitat dels infants i la seva socialització dependrà en gran part del nucli familiar al què pertany i de les relacions que es donin entre els seus membres.

 • IRPF: Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Espai Jove Assistencial

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2021 – 31/12/2021

  Breu descripció: El desenvolupament i creixement dels infants i adolescents està influït per les relacions que mantenen amb el seu entorn, especialment les que es donen al nucli familiar o de convivència. És per aquest motiu que la família té un paper cabdal en la formació dels fills i en l’enfortiment de les seves capacitats socials i de resiliència. Tot i que la família és una institució en permanent evolució, continua mantenint la missió de facilitar les relacions primàries de les persones, de socialitzar els seus membres i de preparar-los per la seva inserció a la societat. Entre els factors que faciliten l’èxit d’aquesta funció són determinants les relacions entre els membres de la família. Així, el desenvolupament de la personalitat dels infants i la seva socialització dependrà en gran part del nucli familiar al què pertany i de les relacions que es donin entre els seus membres.

 • Subvenció a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social a la ciutat de Barcelona

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: Subvencions de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social.