Amb el suport de2020-02-11T19:57:46+00:00

Amb el suport de

 • Servei d’atenció psicoterapèutica a infants, adolescents i famílies en situació de risc i vulnerabilitat

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: L’Espai Jove Assistencial és un servei d’atenció psicoterapèutica dirigit a infants, adolescents i famílies en situació de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social, per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars. Aquests nens, adolescents i famílies presenten dificultats socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixin d’un suport psicoterapèutic per trobar una forma saludable de gestionar els seus conflictes familiars o situacions socials complexes.

 • Programa Singulars – #AtotaVel@

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 17/12/2018 – 20/03/2020

  Breu descripció: Projecte conjunt d’exploració de noves perspectives laborals per a persones joves amb trastorns en salut mental que implica l’orientació i suport individualitzat.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programes-singulars-atotavela/

 • Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: El projecte s’adreça a persones diagnosticades de trastorns mentals i té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social. Ofereix suport professional, en diferents intensitats, que contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària i la vinculació a la comunitat.

 • Programa FINDE

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: El Programa FINDE per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un programa de respir complementari dels Clubs Socials (serveis per persones amb trastorn mental de la Cartera de Serveis Socials del Dept. TASF). La promoció d’activitats de lleure té una funció de respir per les famílies que permet alleugerir la càrrega que la cura del seu familiar els suposa i així poder gaudir de temps de lleure propi.
  Més informació: http://www.grupchmsm.com/fchmcorts/programa-finde-respir/

 • Programa de lleure inclusiu per a persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: El projecte proposa dos línees d’intervenció per la promoció de la inclusió comunitària de persones amb trastorn mental: activitats per persones amb TM, amb projecció comunitària i activitats obertes a la població general en centres cívics, en el model propugnat per la Xarxa sense gravetat.

 • ESPAI JOVE.NET: Programa d’atenció als adolescents en risc de patir un trastorn mental i exclusió social i les seves famílies

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: El projecte pretén la prevenció, la detecció, la disminució de situacions de risc social o d’exclusió, afavorint l’atenció primerenca dels trastorns mentals i la disminució de l’estigma i afavorir la inclusió social, mitjançant una intervenció integral.
  Més informació: http://www.espaijove.net/index.php?lang=ca

 • #Act2Learn 2019

  Entitat concessionària: Fundación ONCE.      

  Període: 15/06/2019 – 13/12/2019

  Breu descripció: Programa de desenvolupament de competències per a persones Joves amb trastorn en Salut Mental.
  Programa en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • Servei d’Inserció Sociolaboral especialitzada en Salut Mental

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona. IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat).       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: El Servei d’Inserció Laboral ordinària especialitzat en Salut Mental té per objectiu facilitar l’accés al mercat de treball ordinari de persones amb trastorns mentals a través d’un itinerari personalitzat i dissenyat amb la participació de la persona usuària des d’un abordatge que integri les perspectives social, sanitària i psicològica.

 • Impulsem l’art comunitari #ArtCom (ciutat)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: ciutat.

 • Impulsem l’art comunitari #ArtCom (Districte de Les Corts)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Les Corts.

 • Impulsem l’art comunitari #ArtCom (Districte de Sarrià-Sant Gervasi)

  Entitat concessionària: Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn

  Període: 01/01/2019 – 31/12/2019

  Breu descripció: L’IMPULS DE L’#ARTCOM és el Projecte mitjançant el qual la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts pretén facilitar la participació a partir de projectes de creació artística que impulsen processos de creació col·laborativa i de lògica comunitària, mitjançant propostes pròpies i alienes, siguin adreçades a persones amb malaltia mental o a la població general, que es venen densevolupant a la comunitat. Àmbit: Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 • Projecte de suport a l’autonomia de persones amb malaltia mental

  Entitat concessionària: Fundació Bancària “la Caixa”.      

  Període: 01/09/2019 – 01/09/2020

  Breu descripció: El Projecte s’adreça a persones majors d’edat i diagnosticades de Trastorns Mentals Severs (TMS) de la ciutat de Barcelona. Té com a finalitat potenciar la seva autonomia personal i social, per tal de millorar la seva integració a la comunitat.
  Projecte en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • Projecte habitatge temporal per a la promoció de la vida independent de persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Fundació Bancària “la Caixa”.      

  Període: 01/09/2019 – 01/09/2020

  Breu descripció: El dispositiu d’habilitació per a la vida independent de persones amb trastorn mental és un allotjament temporal (d’un any) amb supervisió professional que té per objectiu l’entrenament en les activitats de la vida diària i la capacitació instrumental, emocional i social per la vida independent.
  Projecte en col·laboració amb la Fundació Els Tres Turons.

 • Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Espai Jove Assistencial

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: Accions de suport a la criança saludable i positiva dels fills i filles.