CONECTA T: Programa de formació per a l’ocupació2020-11-15T14:04:24+00:00

CONECTA T: Programa de formació per a l’ocupació

Què és CONECTA T?

Aquest programa s’emmarca en el “Programa de formación para el empleo”, del “Programa Operativo POEJ 2014-2020”, cofinanciat pel Fons Social Europeu, dins la Convocatòria d’ajudes econòmiques a projectes de reforç de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat “Uno a Uno” 2020 de la Fundació ONCE. Així mateix respon a l’objectiu temàtic 8 del programa (promoure la sostenibilitat i la qualitat a la feina i afavorir la mobilitat laboral) i a l’objectiu específic 8.2.2 adreçat a reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

A qui s’adreça?

Persones joves de 16 a 29 anys, inscrites al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una discapacitat igual o superior al 33%, vinculades a la Xarxa de Salut Mental.

Com s’estructura el programa?

Està dissenyat en accions per a millorar la formació i l’ocupabiltiat de les persones joves participants que inclouen:

  • Accions formatives teòriques- 160 hores. La formació està relacionada amb potencials llocs de treball en el sector informàtic (Tècnic/a en sistemes microinformàtics, Tècnic/a en manteniment de xarxes, control d’estocs i suport tècnic). La formació que s’impartirà inclou continguts adaptats del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del Certificat de Professionalitat IFCT0309 de Muntatge i Reparació de Sistemes Microinformàtics.
  • Formació en continguts transversals en matèria de gènere, salut laboral i medi ambient, així com habilitats socials en entorns laborals.
  • Accions formatives en lloc de treball – 100 hores (a través de les empreses col·laboradores).
  • Elaboració de Perfils competencials personals i de Programes de treball individualitzats.
  • Tutories individuals.
  • Formació en continguts sobre inserció laboral (context laboral, canals de cerca d’ocupació, CV, procés de selecció, etc.).
  • Accions d’orientació i acompanyament.

Horaris

De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h.

Ubicació

C/ Numància 107-109, baixos – 08029 Barcelona. Tel. 93 445 44 71

Programa realitzat en col·laboració amb:

Programa subvencionat per: