Residència Les Corts2021-01-14T16:34:53+00:00

Residència Les Corts

Què és la Residència Les Corts per persones amb trastorn mental?

Servei d’acolliment residencial de 47 places, per a persones amb malaltia mental, substitutoris de la llar i d’assistència continuada en les activitats de la vida diària.

És un recurs del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, gestionat per contracte per la Fundació CHM Salut Mental.

Els serveis hauran d’ajustar el funcionament a la tipologia d’usuaris i a les condicions funcionals i materials determinades a l’ordre 20 d’abril de 1998 per la qual s’estableix el programa d’ajuts per l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i al Decret 142/2010, d’11 d’octubre de la cartera de Serveis Socials. Els usuaris són atesos per un equip multiprofessional definit a la cartera de serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aquest tipus de recurs.

Dirigit a:

Persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental, de menys de 65 anys en el moment d’accés al servei, amb residència a Catalunya, en les condicions establertes en la normativa vigent.

Com sol·licitar l’accés?

La persona interessada haurà de presentar l’imprès de sol·licitud del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, acompanyat dels documents que es requereixen (informe social i clínic) amb derivació del centre de salut mental de referència. En aquesta sol·licitud haurà de constar la signatura i el segell del centre de salut mental on aquesta persona està fent el seguiment. La sol·licitud s’introduirà a una llista d’espera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Què ofereix la Residència Les Corts?

La Residència Les Corts presta els seus serveis les 24 hores del dia, tot els dies de l’any, i ofereix els següents serveis basics:

  • Allotjament.
  • Acolliment i convivència.
  • Manutenció.
  • Suport personal (assessorament, supervisió i suport en tasques de la vida diària).
  • Atenció a la salut, seguiment de tractaments i activitat física.
  • Rehabilitació psicosocial.
  • Foment de les relacions de convivència (interpersonals i socials) i de relació amb l’entorn.
  • Foment dels hàbits d’autonomia personal i d’autoprotecció.
  • Foment de l’oci i del lleure.

residencia

Com contactar?

Es pot dirigir a la Residència Les Corts per telèfon o correu electrònic.

e-mail: llar-residencia-lc@fchmsm.com
Tel: 93 445 44 79
Adreça: Montnegre, 25, planta 4
08029 Barcelona

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 66, 78, V7, H8, H10
Metro: L3 Les Corts, Plaça del Centre | L5 Sants Estació, Entença
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i l’Illa
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com