Amb el suport de2020-07-15T14:13:29+00:00

Amb el suport de

 • Fundació Privada Vol. Programa de tutela per persones amb trastorn mental

  Entitat concessionària: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: Servei adreçat a cobrir les necessitats de suport, protecció i garantir els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones amb malaltia mental que hagin estat incapacitades judicialment, en els termes que estableixi la resolució judicial de incapacitació corresponent.

 • (RE) CONSTRUINT CAPACITATS: Programa d’informació i millora d’integració social i promoció de l’autonomia de persones amb trastorn mental i capacitat d’obrar modificada

  Entitat concessionària: Diputació de Barcelona.      

  Període: 01/01/2020 – 31/12/2020

  Breu descripció: El Servei de Tutela de la Fundació Privada Vol és un servei social especialitzat, la finalitat del qual és tenir cura i donar assistència d’aquelles persones amb trastorn mental quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial, que especifica en una sentència en quins àmbits d’actuació́ personal i patrimonial ha d’intervenir la figura tutelar.