Equip directiu2019-09-24T18:35:27+00:00

Equip directiu

Presidència:

FRANCISCO VILLEGAS – President

Àrea Tutelar:

CAROL GARCÍA – Cap de Secció d’Àrea Tutelar

 • Belén Sans – Coordinadora Àrea Tutelar

Àrea Administrativa:

XAVIER MILLÁN – Cap d’Àrea

 • Mònica Burgos – Cap de Secció Serveis Centrals
      · Emma Carrión – Cap d’Unitat RRHH
      · Lluís López – Cap d’Unitat Secretaria Tècnica
      · Empresa externa – Unitat Comptabilitat
      · Tani Pacheco – Cap d’Unitat Atenció a l’Usuari
      · Gemma Boix – Cap d’Unitat Comunicació i Imatge
      · Maurici Trilla – Cap d’Unitat Informàtica i Telecomunicacions