Què fem2019-02-10T19:12:56+00:00

Què fem

TUTELES

fvol_logo

La Fundació Privada VOL és una entitat sense afany de lucre que assumeix càrrecs tutelars de persones amb trastorn mental quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial, que especifica en una sentencia en quins àmbits d’actuació́ personal i patrimonial ha d’intervenir la figura tutelar.

La responsabilitat de la fundació és protegir les persones incapacitades judicialment perquè puguin desenvolupar plenament tots els seus drets i obligacions.

Per què és necessària una fundació tutelar?

Els trastorns mentals poden provocar en algunes de les persones que els pateixen diferents graus de discapacitat, que poden comportar vulnerabilitat i requerir un alt grau de suport. Aquest suport és habitualment prestat, i durant una part considerable de la vida, pel grup familiar.

Però hi ha moments en què la família no pot donar el suport per diferents motius: envelliment, malaltia, complexitat de les necessitats a atendre, deteriorament de la relació, etc. Una alternativa dirigida a garantir la protecció dels drets i la cura de la persona afectada és la tutela.

Què fa la Fundació Privada VOL?

Els serveis prestats per la Fundació Privada Vol son gratuïts.

A les persones i les famílies:

 • Assessorament a les persones i famílies que poden estar considerant iniciar el procediment de modificació de la capacitat d’obrar d’una persona susceptible de ser protegida.
 • Planificació dels suports necessaris en el futur, preveient l’exercici de la tutela quan els familiars o tutors faltin o no puguin exercir-la, i adquirint la Fundació el compromís de protecció futura.

A professionals:

 • Assessorament als serveis socials i sanitaris d’atenció primària i especialitzada sobre protecció jurídica i tutela.
 • Formació especialitzada en temes de tutela per a professionals..

L’assumpció de la tutela suposa un acompanyament ajustat a les necessitats de cada persona mitjançant accions de protecció assistencial, social, econòmica i jurídica:

 • Valoració de les necessitats de la persona tutelada per elaborar un Pla d’Atenció Tutelar, a càrrec del referent tutelar.
 • Tramitació dels serveis assistencials (sanitaris, socials, etc.) més adequats per tal de garantir una atenció integral de la persona i coordinació amb aquests serveis.
 • Atenció continuada en el temps, amb entrevistes i visites periòdiques de seguiment de la persona. Atén les situacions d’urgències 24 hores al dia.
 • Control dels seguiments de tractaments mèdics i psiquiàtrics.
 • Manteniment de contacte amb els familiars quan la persona hi estigui vinculada.
 • Promoció de la seva vida social.
 • Gestió dels recursos necessaris per l’acompanyament a les persones que ho necessiten en compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, sortides d’oci i cultura o tràmits administratius.
 • Rendiment de comptes anualment als jutjats i elaboració de les informacions preceptives per acomplir, amb les obligacions legals i amb els requeriments judicials.
 • Elaboració d’un pla de viabilitat econòmica per controlar els ingressos i les despeses del tutelat i gestionar el seu patrimoni per garantir-ne la major rendibilitat.
 • Estudi i tramitació de les ajudes econòmiques i socials a les quals la persona es pot acollir.
 • Orientació i assessorament al tutelat en aquelles qüestions jurídiques que es puguin plantejar.
 • Insta les accions judicials o administratives que calguin.

Vincles

La Fundació Vol forma part de:

Amb el suport de:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com contactar?

Es pot dirigir a la Fundació privada VOL per telèfon o correu electrònic.

e-mail: fundaciovol@fchmcorts.com
Tel: 93 445 44 51
Tel: 93 445 44 82 (24 hores)
Adreça: Galileu 333, baixos
08028 Barcelona

Accés en transport públic:
Autobusos: 59, 70, 75, H8, V3
Metro: L3 Les Corts, Maria Cristina
Tramvia: T1, T2, T3 parada Numància i Maria Cristina
Bicing: Veure plànol a www.bicing.com