Memòries d’activitats

Podeu consultar les nostres darreres memòries d’activitats fent clic a sobre del nom de l’entitat.

ANY 2016

GRUP CHM SALUT MENTAL
Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts
Fundació Privada VOL

ANY 2015

GRUP CHM SALUT MENTAL
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts
Fundació Privada VOL

ANY 2014

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts
Fundació Privada VOL