Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum al correu selecciorrhh@grupchmsm.com.

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

treball

OFERTA DE TREBALL 100/2017 - Treballador/a Social

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Sarrià – Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Via Augusta 366.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Treballador/a Social.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Treball Social.
• LLENGÜES: Català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.
Es valorarà:
– Experiència en atenció a població juvenil i adulta
– Experiència en Salut Mental Comunitària i Programes d’atenció especifica.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: 1 any amb possibilitat d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 28.650 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 93 4454451 de 9 a 15 hores.

S’acceptaran currículums fins al dia 10 de setembre de 2017.

OFERTA DE TREBALL 110/2017 - PSICOLEG CLINIC (VIA PIR)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: PSICOLEG CLINIC (VIA PIR).

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Psicòleg/a amb especialitat via PIR.
• LLENGÜES: Català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA EN:
• Atenció a població infantojuvenil i adulta.
• Tractaments psicoterapèutics individuals.
• Intervencions familiars.
• Grups terapèutics.
• Programes d’Atenció Específica.
• Treball de suport i assessorament a altres agents de salut, especialment atenció primària.
• Treball comunitari en salut mental.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: 1 any amb possibilitat d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 48.950 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 93 4454451 de 9 a 15 hores.

S’acceptaran currículums fins al dia 10 de setembre de 2017.

OFERTA DE TREBALL 120/2017 - Diplomat/a Infermeria

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat/a Infermeria.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: Diplomat/a Infermeria amb experiència en Salut Mental.
• LLENGÜES: Català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA EN:
• Atenció a població infantojuvenil i adulta.
• Salut mental comunitària.
• Treball amb agents de salut, especialment atenció primària.
• Programes d’Atenció Específica.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: 1 any amb possibilitat d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 28.650 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 93 4454451 de 9 a 15 hores.

S’acceptaran currículums fins al dia 10 de setembre de 2017.

OFERTA DE TREBALL: 005/2017 - Treballador/a Social (CSMA/CSMIJ)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Treballador/a Social (CSMA/CSMIJ).

FUNCIONS PRINCIPALS:
• Atenció individual i grupal als pacients i familiars.
• Confecció del dossier social, laboral i familiar del cas, inclòs a la història clínica.
• Facilitar a pacients i familiars la informació, orientació i gestió dels recursos de la comunitat adients en cada cas.
• Coneixement de l’evolució general dels pacients.
• Transmetre i consultar, mitjançant els canals oportuns, circumstàncies o eventualitats que consideri d’interès pel pacient.
• Conèixer i proposar a l’equip els diferents recursos comunitaris d’ajuts socials i laborals en funció del cas.
• Articulació en els circuits per a la derivació i l’alta del pacient.
• Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca dutes a terme pel servei.
• Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
• Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
• Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
• Totes aquelles funcions que se li encarreguin d’acord amb la seva categoria.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: interí per absència (incapacitat temporal i descans maternal).
• DATA D’INCORPORACIÓ: setembre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 27.906 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: en l’àmbit de la salut mental, especialment salut mental infanto-juvenil.
• EXPERIÈNCIA: en treball en salut mental comunitària en l’àmbit infanto-juvenil.
• ALTRES CONEIXEMENTS:
– LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixement d’anglès.
– APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 93 4454451.

S’acceptaran currículums fins al dia 4 de setembre de 2017.

Avís legal:
Els currículums que es presentin restaran als FITXERS DE PERSONAL de cada una de les entitats del grup per un període d’un any, i tal i com estableix el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, podreu exercir el vostres drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o mitjançant escrit adreçat Grup CHM Salut Mental, carrer Numància, 95-99 baixos, local 2-3, 08029 Barcelona, a l’atenció del responsable dels fitxers. Les dades en cap cas seran cedides ni es faran servir, fora de les entitats que composen el grup.