Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum al correu selecciorrhh@grupchmsm.com.

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

treball

OFERTA DE TREBALL: 500/TS/2017FPCHMLC - Treballador/a Social

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Llar Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Treballador/a Social.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport social a persones residents.
– Participar en elaboració de PAI i PIA.
– Programa d’atenció a famílies.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal a jornada parcial, 1 any.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 13.400 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:

• FORMACIÓ:
– Titulació Treball Social.

• ALTRES CONEIXEMENTS:
– Informàtica a nivell usuari.

• EXPERIÈNCIA:
– Intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Treball social en context residencial.

• LLENGÜES: castellà i català.

• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451.

S’acceptaran currículums fins al dia 30 d’octubre de 2017.

OFERTA DE TREBALL: 600/DI/17 - Diplomat/da en Infermeria

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Llar Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat/da en Infermeria.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Coordinació administrativa amb la farmàcia que prepara els blisters.
– Coordinar-se administrativament amb l’Àrea Bàsica de Salut i CSMA pel que fa a la gestió de receptes, targetes sanitàries, vacunes, volants de derivació, etc.
– Programar i planificar les visites mèdiques externes de la persona usuària.
– Recollir, registrar i gestionar la informació resultant en coordinació amb la resta de l’equip.
– Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
– Supervisió dels menús que es serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
– Supervisió del carro de medicament i temperatura de la nevera.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal a jornada parcial, 1 any.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2017.
• JORNADA SETMANAL: 20 hores setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 10.380 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:

• FORMACIÓ:
– Diplomatura en Infermeria

• ALTRES CONEIXEMENTS:
– Informàtica a nivell usuari.

• EXPERIÈNCIA:
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Es valorarà experiència en centre residencial.

• LLENGÜES: castellà i català.

• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a…):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap Àrea Administrativa.
• ADREÇA ELECTRÒNICA: rrhh@chmcorts.com
• TELÈFON: 934454451.

S’acceptaran currículums fins al dia 30 d’octubre de 2017.

Avís legal:
Els currículums que es presentin restaran als FITXERS DE PERSONAL de cada una de les entitats del grup per un període d’un any, i tal i com estableix el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, podreu exercir el vostres drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o mitjançant escrit adreçat Grup CHM Salut Mental, carrer Numància, 95-99 baixos, local 2-3, 08029 Barcelona, a l’atenció del responsable dels fitxers. Les dades en cap cas seran cedides ni es faran servir, fora de les entitats que composen el grup.