Treballa amb nosaltres2021-12-03T13:08:51+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 022/2021FPCHMSM - Especialista en atenció i suport emocional

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.
• DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:
– Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
– Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
– Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
– Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
– Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial.

Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.

En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:
– Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
– Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
– Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
– Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
– Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Obra i servei pel curs escolar 2021-2022.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener de 2022.
• JORNADA SETMANAL: 35 hores teòriques setmanals.
• REMUNERACIÓ MENSUAL BRUTA APROXIMADA: 2.031,04 euros bruts aproximats. Aquest import inclou la part proporcional de la paga extra del mes, si el contracte és de 35 hores setmanals, la part proporcional, en cas de contractes d’altra jornada.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació a… indicant referència 022/2021FPCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 022/2021FPCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 3 de gener de 2022.

OFERTA DE TREBALL: REF. 021/2021FCHMSM - Cuidador/Cuidadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Cuidador / Cuidadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Promoció i suport de l’autonomia.
– Desenvolupament de les activitats de la Llar-Residència.
– Registre de les intervencions.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: desembre 2021.
• JORNADA ANUAL: 740 hores (torn de dissabtes, diumenges i festius).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 6.807 euros (més plus de festius).

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En Llar-Residència de Salut Mental.
– Atenció domiciliària.
– Atenció en l’àmbit de la Salut Mental.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 021/2021FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 021/2021FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 26 de desembre de 2021.