Treballa amb nosaltres2021-04-16T12:34:23+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 009/2021FCHMSM - Monitor/Monitora – Educador/Educadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Galileu, 333.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/Monitora – Educador/Educadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Realitzar el seguiment individualitzat i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada tant en situació estable com en cas de crisi.
2. Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges…).
3. Realitzar els acompanyaments que la persona requereixi (vinculació a serveis, compres, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials…).
4. Fer el seguiment, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació, activant els mecanismes necessaris.
5. Donar suport i orientació a la persona amb capacitat d’obrar modificada.
6. Ajustar la intervenció professional per tal de donar suport al pla de treball individualitzat establert pel referent de tutela.
7. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema informàtic.
8. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del servei de tutela.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2021.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 17.369,96 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
– Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sanitària a persones en el domicili.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en fundacions tutelars.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 009/2020FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 009/2020FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 d’abril de 2021.

OFERTA DE TREBALL: REF. 008/2021FCHMSM - Referent de Tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis Socials en Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Galileu, 333.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de Tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
1. Detectar les necessitats presents i futures de suport i acompanyament personal, establint estratègies per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona tutelada.
2. Contactar i coordinar -se amb els diferents recursos i serveis que la persona amb capacitat d’obrar modificada rep: administració, laboral, habitatge, temps lliure, etc.
3. Elaborar, actualitzar i avaluar el seguiment del Pla de Tutela, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona tutelada.
4. Fomentar el vincle entre la persona tutelada i l’auxiliar de tutela.
5. Establir el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses, així com el seu seguiment i el control.
6. Realització d’informes.
7. Fer les visites periòdiques i entrevistes de seguiment de la persona amb capacitat d’obrar modificada.
8. Realitzar els acompanyaments que la persona requereixi (vinculació a serveis, visites mèdiques, canvi de lloc de vida, tràmits judicials, etc.).

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Temporal 1 any.
• DATA D’INCORPORACIÓ: abril 2021.
• JORNADA ANUAL: 1.720 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.876,24 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Titulat/da Grau Mig: Educació Social i/o Treball Social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència en atenció directa amb persones amb TM.
– Experiència professional en servei de tuteles.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 008/2021FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 008/2021FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 30 d’abril de 2021.