Treballa amb nosaltres2020-01-21T18:32:01+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2020FPCHMLC - Servei d’atenció i suport emocional als centres educatius

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris de la Ciutat de Barcelona.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Educació emocional i social infantil i juvenil, suport a centres educatius i promoció i atenció a la salut mental infantil i juvenil.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Servei d’atenció i suport emocional als centres educatius:
Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestra d’educació especial.
• FUNCIONS PRINCIPALS: Atenció a l’alumnat i suport als centres educatius en la potenciació del desenvolupament emocional: fomentar competències emocionals, la capacitat de contenció, la disminució del malestar emocional, la millora de la gestió dels conflictes i la dotació als equips docents d’eines i coneixements d’educació emocional.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Obra i servei pel curs escolar 2019-2020.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2020.
• JORNADA SETMANAL: 25 hores teòriques setmanals.
• REMUNERACIÓ MENSUAL APROXIMADA: 1.451 euros bruts aproximats. Aquest import inclou la part proporcional de la paga extra del mes si el contracte és de 25 hores setmanals, la part proporcional en cas de contractes d’altra jornada.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre d’educació especial.
Acreditar haver fet un programa formatiu específic professionalitzador de tercer grau en l’àmbit de la psicomotricitat o altres formacions relacionades amb l’educació emocional amb un mínim de 250 hores a entitats universitàries o de programes formatius reconeguts.
• ES VALORARÀ:
– Experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
– Tenir certificat del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) de psicòleg psicomotricista.
– Tenir formació i experiència en intervenció socioeducativa, intervenció sociofamiliar, teràpia familiar sistèmica, pedagogia sistèmica, mediació i resolució de conflictes.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2020FPCHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2020FPCHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 7 de febrer de 2020.

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2020BCN - Tècnic/a prospecció Programa Incorpora

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• DATA D’INCORPORACIÓ: 3 de febrer de 2020.
• JORNADA SETMANAL: 38:25 hores teòriques setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL: 24.756 euros bruts anuals.
Contracte de substitució.

REQUISITS:
• FORMACIÓ: estudis universitaris (preferiblement àmbit empresarial o ciències socials).
• LLENGÜES: castellà i català, parlat i escrit correctament.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.
• COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:
– Coneixement i experiència en activitats de prospecció, intermediació i col·laboració amb el teixit empresarial en programes d’inserció laboral.
– Coneixement sobre el Mercat laboral i ocupacions.
– Coneixement sobre la Responsabilitat social empresarial.
– Coneixement sobre Modalitats de contractació i subvencions per empreses.
– Definició i anàlisi de llocs de treball.
– Coneixement sobre tècniques de recerca de feina i suport individualitzat.
• COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:
– Autonomia.
– Adaptació.
– Resolució de problemes.
– Capacitat de fiabilitat tècnica i professional.
– Comunicació interpersonal.
– Treball en equip.
– Planificació i organització.

ES VALORARÀ:
• Coneixements en Salut Mental.
• Coneixement sobre el programa i la plataforma Incorpora.

FUNCIONS PRINCIPALS:
• Prospecció a empreses i entitats.
• Suport en itineraris d’inserció laboral i/o formativa.
• Suport postinserció i intermediació amb empreses.
• Anàlisi de la situació del mercat laboral per identificar factors estructurals que incideixen en l’ocupabilitat de les persones usuàries.
• Concertació de visites amb empreses per establir vies de col·laboració (ofertes, pràctiques, visites a entorns productius, etc.)
• Gestió de la borsa de treball i ofertes laborals.
• Assessorament sobre polítiques de contractació de persones en risc d’exclusió i promoció de la RSE.
• Participació en esdeveniments relacionats amb el treball al territori.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2020BCN):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2020BCN):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 31 de gener de 2020.

OFERTA DE TREBALL: REF. 001/2020FV - Monitor/Monitora – Educador/Educadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA VOL.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Tuteles de Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Galileu, 333.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/Monitora – Educador/Educadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport individual a les persones usuàries del servei.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Actualització de la documentació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2020.
• JORNADA SETMANAL: 38:25 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 17.406 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
– Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Certificat de professionalitat d’atenció sanitària a persones en el domicili.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en fundacions tutelars.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 001/2020FV):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 001/2020FV):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 25 de gener de 2020.

OFERTA DE TREBALL: REF. 005/2019FPCHMLC - Diplomat/da Infermeria

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials a persones amb trastorn mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat/da Infermeria.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Coordinació administrativa amb la farmàcia que prepara els blisters.
– Programar i planificar les visites mèdiques externes de la persona usuària.
– Recollir, registrar i gestionar la informació resultant en coordinació amb la resta de l’equip.
– Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
– Supervisió dels menús que es serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
– Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció de les persones usuàries i de la seva aplicació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat després d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2020.
• JORNADA SETMANAL: 20 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.841 euros anuals aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Diplomatura en Infermeria.
• EXPERIÈNCIA:
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Es valorarà experiència en centre residencial.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 005/2019FPCHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 005/2019FPCHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 31 de gener de 2020.

OFERTA DE TREBALL: REF. 006/2019FPCHMLC - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Suport individual a les persones usuàries del servei.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Actualització de la documentació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2020.
• JORNADA SETMANAL: 38:30 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 17.406,60 euros aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en SAD.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb TM.
• LLENGÜES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 006/2019FPCHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 006/2019FPCHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 31 de gener de 2020.

OFERTA DE TREBALL: REF. 007/2019FPCHMLC - Cuidador/Cuidadora

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Llar – Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials a persones amb trastorn mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Cuidador / Cuidadora.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Promoció i suport de l’autonomia.
– Desenvolupament de les activitats de la Llar-Residència.
– Registre de les intervencions.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2020.
• JORNADA ANUAL: 740 hores (torn de dissabtes, diumenges i festius).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 6.625,60 euros (més plus de festius).

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a cures d’Auxiliar d’Infermeria.
– Educador/a Social.
– Integrador/a Social.
• EXPERIÈNCIA:
– En Llar-Residència de Salut Mental.
– Atenció domiciliària.
– Atenció en l’àmbit de la Salut Mental.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 007/2019FPCHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 007/2019FPCHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 31 de gener de 2020.