Treballa amb nosaltres2021-09-16T11:33:29+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 011/2021CHMLC - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21, 3ª planta.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Programa de col·laboració amb l’atenció primària.
– Treball de suport i assessorament a agents de salut, educatius i sanitaris.
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals.
– Programa DGAIA.
– Treball amb l’àmbit educatiu.
• ES VALORA EXPERIÈNCIA EN:
– Assistència a població infantojuvenil i adulta.
– Treball comunitari.
– Treball en equip.
– Treball amb escoles i amb escoles d’educació especial.
– Treball amb atenció primària.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Temporal 1 any, renovable.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2021.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301,84 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 011/2021CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 011/2021CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 10 d’octubre de 2021.

OFERTA DE TREBALL: REF. 012/2021CHMLC - Psicòleg/Psicòloga Clínic/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Centre de Salut Mental d’Adults de Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Via Augusta 364-372.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Psicòleg/Psicòloga Clínic/a.

PERFIL PROFESSIONAL:
• FORMACIÓ: Psicòleg/Psicòloga especialista en psicologia clínica.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Programa de col·laboració amb l’atenció primària.
– Treball de suport i assessorament a agents de salut.
– Intervencions psicoterapèutiques individuals, familiars i grupals.
– Programa DGAIA.
– Treball amb l’àmbit educatiu.
• ES VALORA EXPERIÈNCIA EN:
– Assistència a població adulta i infantojuvenil.
– Treball comunitari.
– Treball en equip.
– Treball amb atenció primària.
• LLENGÜES: català, castellà i anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2021.
• JORNADA SETMANAL: 37:30 hores teòriques setmanals (1.688 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 50.301 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 012/2021CHMLC):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 012/2021CHMLC):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 10 d’octubre de 2021.

OFERTA DE TREBALL: REF. 016/2021FCHMSM - Monitor/a – Educador/a

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 25, planta Altell.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Monitor/a – Educador/a.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
– Suport Individual a les persones usuàries.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat desprès d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2021.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 11.280 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ:
– Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
– Títol de tècnic/a superior en integració social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: castellà i català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 016/2021FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 016/2021FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 10 d’octubre de 2021.

OFERTA DE TREBALL: REF. 018/2021FCHMSM - Titulat/da Grau Mig

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada CHM Salut Mental.
• CENTRE DE TREBALL: Club Social Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Serveis socials en salut mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: C/ Montnegre 25 Planta Altell i C/ Graus, 10-12.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Titulat/da Grau Mig.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Gestió de plans individuals d’inserció social.
– Programació i gestió de tallers i activitats grupals de lleure.
– Promoció d’inserció comunitària.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb possibilitat després d’indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: octubre 2021.
• JORNADA SETMANAL: 26 hores teòriques.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.907 euros aproximats.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:
• FORMACIÓ: Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.
• EXPERIÈNCIA:
– En serveis de lleure.
– En intervenció amb persones amb trastorn mental.
– Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.
• LLENGÜES: català i castellà.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència 018/2021FCHMSM):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball (REF. 018/2021FCHMSM):

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 10 d’octubre de 2021.