Vídeos2019-02-25T20:37:56+00:00

Vídeos

Presentació del Grup CHM Salut Mental

Projectes APD del Servei Prelaboral

Salut Mental Jove

Grup d’escriptura creativa del SRC Les Corts

Àngels Pujol – Antiga Cap de secció CSMIJ de Les Corts

Maite Carbonero – Cap de secció CSMA de Les Corts

Empar Murgui – Cap de secció Hospital Dia Adolescents

Violeta Pérez – Cap de secció Àrea Inserció Laboral

Raquel Rubio – Cap de secció de l’Àrea d’Atenció Psicosocial de Les Corts

Ana Aznar – Cap de secció de l’Àrea d’Atenció Psicosocial de Sarrià-Sant Gervasi

Àngels Ciutat – Antiga Cap Àrea Formació i Docència

Carol García – Cap de secció Àrea Habitatge

Gemma Castells – Antiga Cap de secció CSMIJ de Sarrià-Sant Gervasi

Marc Udina – Cap de secció CSMA de Sarrià-Sant Gervasi

Mònica Burgos – Cap de secció Àrea Administrativa

Juanjo Gil – Coordinador Espai Jove