Certificats de qualitat ISO

El passat mes de juliol es va procedir a l’auditoria externa dels nostres dispositius per part de DNV seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de la Qualitat i la norma ISO 14001:2015 del Sistema de Gestió Ambiental per tal de renovar totalment un any més el nostre sistema de qualitat.

Tot el procés de renovació total de la norma 9001:2015 del Sistema de Gestió de la Qualitat i de la 14001:2015 del Sistema de Gestió Ambiental s’ha realitzat amb l’acompanyament de l’empresa de consultoria en estratègia i gestió COMTEC, que col·labora amb el Grup pel que fa als aspectes de qualitat.

El Comitè de Direcció vol agrair a tots els/les professionals el seu esforç en el decurs de l’any per tal d’implantar i mantenir els procediments vinculats als estàndards de qualitat del Grup, que han de servir per a millorar els nostres procediments i assistència a les persones usuàries en un sistema més metodològic i sempre adaptat a les nostres realitats, així com la protecció del medi ambient a través d’un estàndard de gestió ambiental adaptat, revisat i renovat per oferir solucions als actuals reptes mitjançant la reducció dels impactes que produeixen les nostres activitats al planeta i aconseguint que el Grup sigui més sostenible, alhora que es millora el maneig de tots els aspectes ambientals i el compliment de la legislació ambiental vigent.

2022-07-30T16:10:24+00:00