Editorial: Programes d’atenció a la psicosi incipient

Escoltar veus o veure coses que no existeixen, creure fermament en la certesa d’alguna cosa que no és real, sentir-se observat o pensar que els propis pensaments estan sent jackejats…

Aquests són alguns dels anomenats “símptomes psicòtics”. Són freqüents a la població general (al voltant d’un 5% els presenta i en població adolescent aquesta xifra augmenta fins a un 17%).

De vegades es tracta de símptomes passatgers, però en altres casos es mantenen i agreugen marcant l’inici d’un trastorn psicòtic: moltes de les persones que els presenten no es poden concentrar o pensar amb claredat, perden l’interès per activitats o persones properes, canvien la seva manera de comportar-se, sovint aïllant-se del seu entorn, abandonant estudis o feina, etc.

Des dels anys 1990, a diferents països, s’han anat desenvolupant programes d’intervenció precoç en psicosi amb la finalitat de proporcionar una atenció integral i de qualitat a les primeres fases de la psicosi i evitar les conseqüències derivades del retard en l’atenció .

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, del Grup CHM Salut Mental, ha estat pionera a posar en marxa al districte de les Corts i de Sarrià – Sant Gervasi programes d’intervenció precoç en psicosi incipient ja al 2007, formant part dels programes pilot inicials, que després s’han anat generalitzant a la resta de Catalunya.

Aquests programes, de vocació comunitària, depenen dels Centres de Salut Mental d’Adults i Infantojuvenil i estan integrats en la xarxa psiquiàtrica. Compten amb un equip especialitzat i multidisciplinar format per psiquiatres, psicòlegs/logues, treballadors/es socials, infermers/es, insertors/es laborals, etc. i treballen prioritzant la recuperació i el disseny d’un projecte vital satisfactori per la persona des de la perspectiva d’aquesta.

L’estudi AQuAS de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya sota l’auspici del Ministeri de Sanitat ha editat recentment un informe d’avaluació dels programes d’intervenció primerenca en psicosi dirigits a adolescents i adults joves en què conclou que aquests programes, a la pràctica clínica habitual, són eficaços en la reducció de la simptomatologia psicòtica, en la recuperació dels pacients, en la reducció de les temptatives autolítiques, els suïcidis consumats i els ingressos hospitalaris i que augmenten la vinculació dels pacients amb el programa de tractament.

Aquest estudi ha comptat entre els revisors externs amb el Dr Lluís Lalucat i Jo, Director Mèdic de l’Associació Centre d’Higiene Mental les Corts, fins al 2022, i impulsor compromès en l’atenció a les persones amb problemes de Salut Mental.

Es pot consultar l’informe “Evaluación de los programas de intervención temprana en psicosis dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes” al següent enllaç: aquí.

2023-06-03T17:46:40+00:00