Enquesta de priorització de necessitats en salut al districte de les Corts

La Taula de Salut Comunitària de Les Corts amb la participació de representants del CSMA de Les Corts, de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental, i d’altres entitats comunitàries està elaborant un diagnòstic de salut comunitària en el territori.

El diagnòstic de salut és un procés en què es reuneixen els agents de la comunitat i els equips de salut específics amb l’objectiu d’identificar els problemes de salut que afecten la població.

Això serveix per analitzar la situació de salut del barri i detectar les principals necessitats i possibilitats de millora en termes de salut mitjançant la participació del veïnat i de les persones que treballen en el territori.

Per aquesta raó s’ha elaborat una enquesta per tal que els majors de 14 anys puguin participar en una selecció d’una a cinc necessitats comunitàries en salut de les 21 proposades.

Aquesta enquesta es va poder omplir durant les activitats de la jornada de priorització de la salut i la festa de la primavera del barri entre el cinc i sis de maig durant la Festa de la primavera a les Corts.

Els resultats es poden consultar aquí.

2023-07-17T12:06:54+00:00