EspaiJove.net: Web Mèdica Acreditada

Un any més, i per 6è any consecutiu, des del Departament de Comunicació Corporativa dels Serveis Centrals del Grup CHM Salut Mental s’ha procedit a la revisió anual de la web Espai Jove com a Web Mèdica Acreditada (WMA) i que, finalment, es va assolir de nou el passat 7 de juny de 2022 i té una vigència d’un any.

Web Mèdica Acreditada (WMA) és un programa del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) que concedeix un segell de qualitat que identifica a aquells webs que compleixen en els seus continguts uns requisits de qualitat i fiabilitat en el marc del sector mèdic i sanitari. Amb aquest programa, el COMB contribueix a desenvolupar una Comunitat Mèdica Virtual de referència per a les persones usuàries de salut, ja siguin professionals o ciutadans/es, que utilitzen la xarxa per informar-se.

Mitjançant aquest segell, es garanteix a les persones usuàries que el contingut del web és de confiança i de qualitat.

2022-06-30T16:17:30+00:00