Formació en Pràctiques Restauratives per als professionals del Servei de Suport i Atenció Emocional

Els professionals del Servei de Suport i Atenció Emocional dins del marc del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona estan rebent formació en pràctiques restauratives per al món educatiu. Es tracta d’una formació exhaustiva i periòdica ja iniciada el curs escolar 2017-2018 i duta a terme per part de la Dra. Mònica Albertí experta en pràctiques restauratives en el món educatiu.

Les pràctiques restauratives s’han definint com una nova filosofia que situa les relacions interpersonals en el cor de l’experiència educativa. Construeixen i mantenen xarxes inclusives de relacions interpersonals positives. Aquestes pràctiques inclouen un conjunt d’eines que es fan servir per a restaurar aquestes relacions en cas de conflicte o per a prevenir-los. Entre les eines que es proposen des de les pràctiques restauratives, la coordinació del Servei de Suport i Atenció Emocional ha apostat per a que els seus professionals rebin una formació exhaustiva i amb el corresponent seguiment en cercles de diàleg. A continuació, exposem en format pregunta una breu descripció d’aquesta eina.

01-ajuntament-barcelona

Què són els cercles de diàleg?

Són converses en grup en què els participants s’asseuen fent una rotllana.

Què necessitem per fer-los?

La persona facilitadora (o responsable del cercle) formula preguntes o temes per a parlar. Es disposa d’un objecte per a parlar i que es va passant al voltant del cercle. Qui té l’objecte parla i la resta de persones escolta.

Quins són els objectius?

  • Cohesionar el grup, que l’alumnat es conegui millor i aprenguin a reflexionar junts.
  • Facilitar la participació de tots.
  • Afavorir la implicació.
  • Millorar el clima d’aula.

Quins tipus de cercle hi ha?

  • Reactius > Són cercles que s’estableixen com a eina per a resoldre conflictes concrets. Es planifiquen un cop ha sorgit el conflicte, i les persones implicades consideren necessari fer servir el cercle per a tractar el conflicte existent i prevenir conflictes que se’n podrien derivar.
  • Proactius > Són cercles que s’estableixen com a eina per a la prevenció de conflictes. N’hi ha de diferents tipus com ara: d’entrada i sortida d’una activitat, cercles més estructurats com, per exemple, el temps de cercle, cercles per tractar temes específics, entre d’altres.

El curs escolar 2017-2018 els diferents professionals van anar implementant cercles de diàleg a tots els centres educatius del Pla de Barris on el Servei desplega la seva intervenció incloent grups des d’infantil a secundària. Les dades de la memòria del Servei mostren que s’han dut a terme un total de 150 activitats que impliquen cercles de diàleg, 75 de les quals amb col·laboració activa de docents. Una avaluació preliminar d’aquest desplegament mostra resultats positius pel que fa a la satisfacció de les persones participants. És a dir, alumant, docents i professionals del Servei.

Aquesta activitat formativa s’ha pogut dur a terme gràcies a una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’una subvenció de l’àrea de Projectes d’investigació i recerca educativa amb títol Avaluació d’un programa d’educació emocional del Pla de Barris del Consorci d’Educació de Barcelona.

2019-02-14T20:01:18+00:00